Rytmus Kutná Hora pořádá v prostorách budovy KH Tebis v úterý 11. listopadu 2014 od 15 hodin seminář na téma Sexualita mého dospělého dítěte. Rytmus svou činností podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti.

.
Seminář je určen rodičům, opatrovníkům a pečujícím, jež přemýšlejí o budoucnosti svých dospívajících či dospělých dětí s mentálním postižením. Cílem je napomoci pečujícím zodpovědět otázky týkající se sexuálního života jejich dětí s mentálním postižením, pomoci jim v rozhodování, jaký přístup by ke svým dětem měli zaujmout a jak jejich potřeby vnímat, podpořit, anebo naopak usměrnit. Seminář je připraven ve spolupráci se zkušeným lektorem a konzultantem Petrem Eisnerem, DiS., jehož hlavní oblast práce se týká sexuality a vztahů lidí s postižením. Setkání volně navazuje na úspěšný seminář s názvem Život mého dospělého dítěte: Osamostatňování lidí s mentálním postižením, který se uskutečnil na jaře letošního roku. Součástí setkání bude doprovodný program pro lidi s mentálním postižením, rodiče se tak akce mohou zúčastnit i se svými dětmi. Zájemci najdou přihlášku na adrese www.kutnahora.rytmus.org, přihlásit se mohou také osobně v kanceláři Rytmusu v ulici Masarykova 598 v Kutné Hoře. Těšíme se na všechny rodiče, kteří mají zájem dozvědět se více o této problematice.

(tz)

.

Zavřít menu