V létě 2014 se v malebné krajině v podhůří Železných Hor, na soutoku Zlatého potoka a Doubravy, uskutečnil tábor rodičů s dětmi v duchu skautských ideálů. Během pobytu si děti i celé rodiny upevnili znalosti o přírodě, přežívání v přírodě a v neposlední řadě i její ochraně.

.
Vzdělávání v této oblasti bylo zajištěno odborným garantem projektu Adélou Jiránkovou. V úzkém kolektivu se děti učili spolupracovat a upevňovali si kamarádské vztahy. Toto vše probíhalo v přírodních podmínkách pod širým nebem bez tradičních volnočasových pomůcek (počítač, telefon apod.)
Plánovaný program se podařilo naplnit. Z pohledu dětí byla akce úspěšná. Nejužší jádro organizátorů, na základě tohoto tábora, nyní zakládá kmen rodinného skautingu v rámci kutnohorského skautského střediska. Celoroční program tohoto oddílu bude zaměřen na rodiny s dětmi a na výchovu dětí v duchu skautingu a ochrany přírody.

Petr Švejnoha

.

Zavřít menu