Nezisková organizace působící v regionu Kutná Hora – Prožitek z.s., připravuje od roku 2016 realizaci příměstských táborů, které by pomohly rodičům žijícím nebo pracujícím v Kutné Hoře zajistit péči o jejich děti v době letních prázdnin. Za účelem zjištění poptávky po těchto táborech a individuálních potřeb rodičů spouštíme dotazníkové šetření.

.
Žádáme rodiče, kteří žijí nebo pracují v Kutné Hoře o vyplnění krátkého anonymního dotazníku. S případnými dotazy se můžete obracet na e-mailovou adresu proziteks@gmail.com. Všem respondentům předem děkujeme.

Tým Prožitek z.s.

.

Zavřít menu