Prázdninové přestávky využila ZŠ Žižkov k nezbytným opravám a rekonstrukcím. Ve třech prvních třídách v září uvítali 51 prvňáčků

Prázdninovou přestávku využila ZŠ Žižkov Kutná Hora jako každoročně k výmalbě části učeben, chodeb a dalších prostor školy. Vzhledem k velikosti budovy probíhá malování po částech. Za finanční podpory Města Kutná Hora se uskutečnila kompletní výměna zastaralých a nevyhovujících kotlů. Školní družina ukončila provoz ve své budově už týden před koncem školního roku a stěhovala se do školy – v družině byly vyměněny podlahové krytiny a celá budova byla vymalovaná.

O prázdninách pokračovaly drobné opravy v budově školy i jejím okolí, byla vyměněna výzdoba chodeb i tříd, zakoupeny  nové jednomístné lavice, řada nových učebních pomůcek (ozoboty, měřicí přístroje pro výuku přírodovědných předmětů, pomůcky  podporující rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti) tak, aby bylo vše připraveno na příchod dětí.

Ve škole v letošním roce přivítali ve třech třídách celkem 51 prvňáčků.

jn, red

 

 

Zavřít menu