Žáci základních škol se sešli v Budapešti
Skupina před prezidentským palácem

I v letošním roce, díky podpoře z Regionálního výboru OWHC (Organizace měst zapsaných na Listinu UNESCO), se mohli žáci čtyř základních škol zúčastnit se svými pedagogy setkání, které má za cíl seznamovat mládež se světovým dědictvím a možnostmi jeho záchrany pro další generace. Koordinátoři z Banské Štiavnice, Budapešti, Krakova a Kutné Hory zajistili vše potřebné a učitelé se svými žáky připravili prezentace jednotlivých měst (Kutnou Horu reprezentovala ZŠ Jana Palacha). Nebyly to však jen aktivity spojené se vzájemným poznáváním zúčastněných měst, které navazovaly na loňské setkání v Banské Štiavnici. Studenti se zúčastnili i semináře, který vysvětlil a na příkladech ukázal i téma letošního setkání „Světové dědictví a tradice“. Zároveň měli možnost navštívit i památky zapsané na listinu UNESCO v Budapešti.

Návštěva Muzea Aquincum a Městského archivu v Budapešti pak zaujala studenty nejen zajímavým výkladem, ale i praktickými ukázkami, kde si sami mohli vyzkoušet práci archeologů, restaurátorů či archivářů. Nechyběly ani sportovní aktivity či plavba lodí po Dunaji. I přes úmorné horko a denně nachozených skoro 12 km byli všichni nadšeni a vyjádřili poděkování koordinátorce paní Katalin Kiss na závěrečné „garden party“, kterou uspořádala na zahradě svého domu pro všechny zúčastněné. Nejen jí patří velké díky za přípravu programu, ale i panu Ákosi Capdebo, který se na přípravě podílel a zajistil finanční prostředky.

Pokud bude situace příznivá a dotace od OWHC možná, je teď na řadě s uspořádáním setkání Krakov nebo Kutná Hora. Vše však záleží na schválení rozpočtů obou měst. Konečné rozhodnutí by mělo padnout do konce tohoto roku. Domnívám se, že okruh po jednotlivých městech by měl být uzavřen a doufám, že se prostředky na tuto aktivitu najdou.

Eva Hnátková

Zavřít menu