Před 25 lety zemřela Olga Havlová. Za Kutnou Horu dnes její památku uctili představitelé města

Olga Havlová, první manželka československého a později českého prezidenta Václava Havla, zemřela 27. ledna 1996. Za město Kutnou Horu dnes památku Olgy Havlové uctili položením kytice k lípě, vysazené v parčíku v těsném sousedství pomníku K. H. Borovského, starosta Josef Viktora a místostarostka Silvia Doušová. Olga Havlová, první dáma Československa, České republiky v letech 1993 až 1996, byla zakladatelkou Výboru dobré vůle. Hlavním posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat především lidem se zdravotním postižením, lidem opuštěným a diskriminovaným.

Jak při malém pietním setkání zaznělo, díky Nadaci Olgy Havlové byl pořízen Taxík Maxík, který v Kutné Hoře zajišťuje přepravu seniorů a zdravotně postižených. V Kutné Hoře také pokračuje veřejná sbírka na Lavičku Václava Havla. V nedávně době přibylo ve sbírce deset tisíc korun, na kontě sbírky je tak na pořízení Lavičky Václava Havla už téměř 66 tisíc korun.

pra

Zavřít menu