Při večeru sokolských světel uctili památku kutnohorských sokolů, kteří zahynuli v době okupace

Kutnohorští sokolové uctili 8. října u pomníku na náměstí Národního odboje památku sester a bratří, kteří položili v době nacistické okupace životy za svobodu vlasti.  Památný den sokolstva byl v letošním roce prohlášen významným dnem ČR.

Památný den sokolstva připomíná noc ze 7. na 8. října 1941, kdy gestapo zajalo a popravilo řadu sokolských činovníků. „Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Zatčení činovníci byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nikdy nevrátila,“ připomněla Pavlína Šimůnková, starostka kutnohorského Sokola a doplnila, že v letech 1939 až 1945 bylo vězněno více než 11 tisíc sokolů a sokolek, 1212 jich bylo popraveno a více než 2 tisíce sokolů zemřelo v koncentračních táborech, věznicích a káznicích. To vše jako odplata za organizování protinacistického odboje. Ten pokračoval i po rozpuštění Sokola.

„Naše jednota se rozhodla připojit k celorepublikové akci a uspořádat Večer sokolských světel jako připomínku kutnohorských sokolů, kteří se účastnili odboje a zahynuli v době okupace,“ uvedla Drahomíra Nováková, náčelnice T.J. Sokol Kutná Hora. Pavlína Šimůnková při pietní akci připomenula řadu jmen kutnohorských sokolů: Karel Hodek, profesor na zdejší průmyslovce. Byl zatčen 17. 3. 1943 pro rozšiřování protihitlerovských letáků. Zavražděn byl 15. 10. 1943 v Osvětimi. „V Osvětimi vyhasl život i kutnohorského rodáka a člena sokola Josefa Kozáka. Působil v ilegální odbojové skupině Obrana národa. Josef Truhlář, také člen Obrany národa, zemřel na následky dlouhého věznění a týrání 4. 1. 1944. Prokurátor u krajského soudu v Kutné Hoře Milan Kořán, předválečný místostarosta naší kutnohorské jednoty. Byl zatčen 8. června 1944 a poslán do koncentračního tábora Flossenburg, kde zemřel následkem hladovění a mučení 4. 1. 1945. Jindřich Hanzl byl členem ilegální skupiny V boj, která byla součástí vojenské odbojové organizace Pribina. Ukrýval zbraně a opatřoval pro členy ilegálních skupin legitimace. 12. 3. 1945 byl zatčen gestapem a uvězněn v Terezíně, kde se nakazil tyfem, a krátce po svém návratu do Kutné Hory 18. 5. 1945 zemřel. Karel Vysypal, vězněný v Terezíně od března 1945, zemřel na tyfus 21. 5. 1945. Lubomír Šanda, student kutnohorského reálného gymnázia, sportovec a sokol, podlehl následkům bití, hladu a tyfu v Terezíně 21. 3. 1945.

Starosta města Kutné Hory Josef Viktora (ANO) poděkoval za zorganizování pietní akce, ocenil činnost, zásluhy a přínos Sokola v minulosti i současnosti. Zazněla hymna ČR v podání USPS Tyl. Položena byla kytice a pomník ozářily plamínky svíček, které se rozhořely za sokolské oběti. Vzpomínková akce vyvrcholila písní Lví silou opět v podání USPS Tyl.

Monika Pravdová

Zavřít menu