Pracovníci báňské záchranné služby prověřují dvěma kontrolními vrty stav zajištění starého důlního díla v Růžové ulici

Dva kontrolní vrty, které prověří stav zajištění starého důlního díla v Růžové ulici na kutnohorském Žižkově, provádí od 7. října pomocí vrtací soupravy pracovníci báňské záchranné služby Libušín.

Ke dvěma propadům starého důlního díla v Růžové ulici u domů č.p. 814 a 815 došlo koncem července po havárii vodovodního řadu. Pracovníci báňské záchranné služby po průzkumu dokončili 23. srpna zajištění obou propadů. Použili k tomu 47 kubíků cementopopílkové suspenze, která se v těchto případech k zabezpečení starých důlních děl používá.

Důlní dílo o sobě dalo vědět již v roce 2012 a je pravidelně monitorováno kontrolní šachtou, která byla i nadále zachována.

Aktualizováno 9. 10. 2019: Martin Hahn, směnový technik báňské záchranné stanice Libušín informoval, že se žádné volné prostory při kontrolních vrtech neobjevily, zabezpečení starého důlního díla tím bylo ukončeno.

Monika Pravdová

Zavřít menu