Připomínky k provedeným změnám v návrhu územního plánu je možné podat do pondělí 11. listopadu

Opakované veřejné projednávání návrhu územního plánu se konalo 4. listopadu v Rytířském sálu Vlašského dvora. Jak upozornil Vít Holub z odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Kutná Hory, k projednávanému návrhu územnímu plánu, a to pouze částem, které byly od veřejného projednání konaného 27. května změněny, může každý uplatnit své připomínky a námitky a to pouze do 7 dnů od konání opakovaného veřejného projednání. Celkem bylo provedeno kolem 21 úprav, které se týkají především vypuštění nebo rozdělení zastavitelných ploch, dále vymezení nových ploch na základě námitek vlastníků nemovitostí a oprávněných investorů, atd.

Aktualizovaný návrh územního plánu je k dispozici na Městském úřadě Kutná Hora, odboru regionálního rozvoje a také na webových stránkách města, na adrese https://mu.kutnahora.cz/mu/uzemni-plan-kutna-hora.

pra

Zavřít menu