V salónku restaurace Na Krétě členové sdružení Denemark představili projekt obnovy kutnohorského ZOOkoutku.

Pavel Novák přiblížil historii ZOOkoutku v Kutné Hoře, pokusy o jeho obnovení z devadesátých let minulého století i současné plány. „Náš ZOOkoutek by měl mít vztah k dolování, našim vlajkovým zvířetem bude sysel, který žije na Kaňku,“ představil koncepci.

O skladbě chovaných zvířat pohovořila Gabriela Březinová z pobočného spolku „Kutnohorský zookoutek Denemark“. „Počítáme se zvířaty, které převážně žijí v podzemí,“ naznačila a zdůraznila: „Především jsme vybírali takové druhy, které jsou nenáročné na chov, jsou tichá a nejsou cítit.“

Součástí prezentace byla vizualice celého ZOOkoutku, staveb a dalších prvků. Na přípravě vizualizace se podílel Lukáš Pečenka, který kladl důraz na jednoduchost a „středověký vzhled“.

ZOOkoutek by měl být finančně soběstačný, náklady na vybudování členové spolku Denemark vyčíslili na devět milionů korun, které by měli pokrýt sponzoři. „Provoz ZOOkoutku bude financován z výnosu kavárny, ze sponzorských příspěvků a dalších aktivit,“ uzavřel starosta Martin Starý.

red

 

Zavřít menu