O-KČT TJ TURISTA Kutná Hora
pořádá
dálkový pochod
“ZA MALÍNSKÝM KŘENEM“
35.ročník
7. – 8. října 2016
Akce se koná za finanční podpory
města Kutná Hora a České Unie sportu

SEZNAM TRAS
11 km (bez živé kontroly) „Údolím Vrchlice a Bylanky“ Klubovna – Rest. Na Růžku (červená) – V hutích /3 km/ – Velký rybník (modrá) /5 km/– Škvárovna (žlutá) /7 km/– údolí Bylanky (NS) /9 km/ – Nám.Palackého (červená) – Rest.Na Růžku – Klubovna /11 km/
13 km – směr Kaňk „Po lesnických stezkách přes kutnohorské vrcholy“ Klubovna– Rest.Na Růžku (žlutá) – Sedlec /2 km/ – Kaňk rozcestí žluté s modrou (modrá) /4 km/ – rozcestí lesnické NS s modrou (značení lesnické NS) – rozc. Lesnické NS s žlutou (žlutá) – Nad Gruntou – Kuklík – U Bezhlavého Jána (zelená) /9 km/– Palackého náměstí (červená) – Na Růžku – klubovna /13 km/
13 km – směr Sv. Trojice „Údolím Vrchlice přes sv. Trojici“ Klubovna – Rest. Na Růžku (žlutá) – Na Vrchlici (rozcestník) – Roveňská šachta – Královská procházka (červená) – V Hutích (žlutá) /3 km/ – sv.Trojice – údolí Bylanky – Škvárovna /6 km/ – Přítoky – U Bezhlavého Jána (zelená) /9 km/ – Palackého náměstí (červená) – Na Růžku– klubovna /13 km/
14 km „Kolem Velkého rybníka přes Bylany do Kutné Hory“ Klubovna – Rest. Na Růžku (červená) – V hutích /3 km/ – Velký rybník (modrá) /5 km/– Škvárovna (žlutá) /7 km – Přítoky (8 km) – U Bezhlavého Jána (10 km) – Palackého Nám – Rest.Na Růžku – Klubovna (14 km)
20 km „Velký okruh kolem Kutné Hory“ Klubovna – Restaurace Na Růžku (žlutá) – Na Vrchlici (rozcestník) – Roveňská šachta – Královská procházka (červená) – V Hutích (žlutá) /3 km/ – sv.Trojice – údolí Bylanky – Škvárovna /6 km/ – Přítoky – U Bezhlavého Jána /9 km/ – Nad Gruntou /12 km/ – okraj lesa(lesnická NS) – rozcestí modré a žluté pod rozhlednou (žlutá) /15 km/ – Sedlec – Restaurace Na Růžku – klubovna /20 km/
27 km „Ochutnávka Polabí“ Klubovna – Restaurace Na Růžku (červená) – Nám.Palackého (modrá) – Škvárovna (zelená) /3 km/ – Miskovice – Vysoká /8 km/– Suchdol /11 km/ – Ratboř (modrá) /15 km/ – Kamenný most (zelená) /18 km/ – Červené Pečky /20 km/ – U Bezhlavého Jána – Nám.Palackého – Restaurace Na Růžku – Klubovna /27 km/
31 km – směr Kačina „Přes Kačinu k Labi a zpátky přes Kaňk“ Klubovna – Rest.Na Růžku /0,5 km/ (žlutá) – Sedlec /2 km/ (červená) – Malín – Nové Dvory /5 km/ – Kačina /8 km/ – Svatý Mikuláš /9 km/ – Svatá Kateřina /11 km/ – Na Hornické /14 km/ (žlutá) – Starý Kolín /18 km/ (modrá) – Hlízov /21 km/– Kaňk /23 km/ (žlutá) – U Bezhlavého Jána /27 km/ (zelená) – Palackého nám. (červená) – Rest. Na Růžku – Klubovna /31 km/
31 km – směr Červené Pečky „Přes Kaňk do Kolína a údolím Polepky zpátky“ Klubovna – Rest. Na Růžku (žlutá) – Sedlec /2 km/ – Kaňk propadlina (modrá) /4 km/ – Hlízov /6 km/ – Starý Kolín (žlutá) /9 km/ – Kolín (modrá) /15 km/ – Polepy – Pašinka /19 km/ – Kamenný most (zelená) – Červené Pečky /23 km/ – Bojiště – U Bezhlavého Jána – Nám.Palackého (červená) – Rest. Na Růžku – klubovna /31 km/
50 km – „Okolí Kutné Hory a krásy Polabí z vrchu Vysoká“
Klubovna (bílý čtvereček) – Rest.Na Růžku /0,5 km/ (žlutá) – Sedlec /2 km/ (červená) – Malín – Nové Dvory /5 km/ – Kačina /8 km/ – Svatý Mikuláš /9 km/ – Svatá Kateřina /11 km/ – Na Hornické /14 km/ (žlutá) – Starý Kolín /18 km/ – Kolín (modrá) /24 km/– Kamenný most – Ratiboř (zelená) /32 km/– Suchdol /36 km/– Vysoká – Miskovice – setkání zelené se žlutou u pramene sv. Vojtěcha (žlutá) – Přítoky – U Bezhlavého /46 km/Jána (zelená) – Palackého nám.(červená) – Rest.Na Růžku – klubovna /50 km/
Propozice na trasu 100 km (noční trasu 65 km a denní 35 km naleznete
Na www.tj-turista.cz).
PREZENTACE:
Klubovna TJ Turista Puškinská ul. u sportovní haly BIOS (od zastávky ČD Kutná
Hora město značeno – bílý trojúhelník).

PÁTEK 7. října 2016
Start trasy 100 km: z místa prezentace 18.00-22.00 hod
Startovné: 80 Kč

SOBOTA 8. října 2016
Start: z místa prezentace od 7.00 do 10.00 hod.
Startovné: různé do 80 Kč

Trasy pěší:
Kratší trasy budou procházet nejbližším okolím Kutné Hory a nabídnou Vám
především spoustu informací o charakteru příměstských lesů, neboť budou
vedeny především po nově vzniklých naučných stezkách zaměřených na péči o
příměstské lesy, jejich druhovou pestrost, ať už jde o rostliny nebo a živočichy.
Trasy jsou bohatě vybaveny odpočívadly, vhodné pro rodiny s dětmi, seniory ale i
pro všechny, kteří se chtějí jen tak projít.
Střední trasy budou v tomto roce vedeny směrem od Kutné Hory k Labi.
Poznáte na nich zámecký park na Kačině, břehy řeky Labe, Starý Kolín,
rozhlednu na Kaňku i s její vynikající restaurací, stejně tak malé domky hornické
vesnice se stejným názvem. Podíváte se na rozhlednu na Vysoké, romantické
údolí Polánky včetně legendárního viaduktu a další spoustu zajímavostí. Nebudou
chybět ani výhledy až na Krkonoše a České středohoří. Pro náročné se najdou i
trasy kolem 30 km a nebude chybět i tradiční trasa 100 km.
Podrobné propozice budou k dispozici na www.tj-turista.cz v druhé polovině září

Trasy cyklo:

od 40 do 200 km na všechny strany – výběr

Informace:
Jana Liberská TJ Turista Kutná Hora,
Růžová 837, 284 01 KH Tel: +420604506728,
E-mail: jana@fortrans.cz WWW:tj-turista.cz
Ubytování:
Každý si zajišťuje sám. Doporučujeme s předstihem kontaktovat Informační
centrum, tel : 327 512 378.
Doporučujeme: mapy KČT č.42 Kolínsko a Kutnohorsko, č.43 Střední Posázaví,
psací potřeby.
V rámci startovného obdrží každý účastník v cíli diplom s pamětním razítkem,
turistickou vizitku a klobásu s pravým malínským křenem. Kromě toho si může
koupit zákusky v naší proslavené cukrárně pod širým nebem, ale hlavně se projít
podzimní přírodou nádherným okolím Kutné Hory.
Účast na pochodu je na vlastní nebezpečí. Prosíme, abyste se chovali
pozorně a ohleduplně k majetku ostatních osob i k prostředí, kterým se
budete pohybovat.

Zavřít menu