Čas utíká nezadržitelně. A s odcházejícími dny mizí i vzpomínky. S odcházejícím časem odchází i lidé a čas bere i vzpomínky na ně. Jsou lidé, příběhy, události, které by neměly upadat do nepaměti. Václav Havel je jedním z těch, kdo by se neměli ztrácet z paměti. Navíc letos si připomínáme dvě jeho výročí: 80 let od narození a 5 let od jeho odchodu.

Čeština má jedno velmi případné přísloví: Sejde s očí, sejde z mysli. Lidová moudrost upozorňuje na důležitost paměti obrazů, zahlédnutý obrázek může v naší paměti vyvolat řetěz vzpomínek. Obrazové paměti se člověk už od pradávna snažil pomáhat, vzpomeňme na malby v jeskyních, které měly připomínat úspěšné lovy. Kresby a malby se někdy velice přiblížily skutečné podobě zobrazovaných osob či dějů – ale až geniální Daguerův vynález – fotografie. Ta nám dává možnost zachovat skutečnou podobu, zachytit i kouzlo neopakovatelných okamžiků mizejícího života, zastavit mizející čas. Každá fotografie i bez ohledu na své výtvarné hodnoty dokáže vyvolat další vzpomínky na lidi, situace, příběhy.

Vernisáž výstavy s fotografiemi Pavla Váchy se uskuteční v úterý 4. října v 17 hodin ve Spolkovém domě v Kutné Hoře. 

pavel-vacha-pozvanka

Pavel Vácha, fotograf

Zavřít menu