Netradičně pojatý projekt Lektorského centra Galerie Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře v zasvěcování seniorů do tajů umělecké tvorby současných umělců vstupuje do své druhé poloviny. Ze společné práce umělců a seniorů postupně vzniká devět děl, která budou 14. prosince 2013 vydražena v dobročinné aukci.

Finanční výtěžek bude věnován Středisku rané péče, jež pomáhá rodinám pečujícím o děti s postižením. Příspěvek pomůže organizaci získat osobní automobil, který je nezbytný pro efektivní terénní práci.

Cílem projektu „Umění spojení“ je propojení místní komunity s galerijním prostředím a světem umění, spojení lidí různého věku a možností, ale především sil k pomoci druhým. V roce 2013 je projekt určen seniorům, kteří svou tvorbou pomohou dětem. Do projektu, který finančně podpořilo město Kutná Hora, jsou aktivně zapojeny všechny organizace, jež ve městě sdružují seniory nebo o ně pečují – Domov pro seniory Barbora, Život 90, o. s., kutnohorská Charita, místní Klub důchodců, čtenáři-senioři kutnohorské knihovny a další.

V dubnu klienti Domova Barbora vytvořili s malířem Pavlem Vašíčkem mozaikovou malbu „Cesta do hlubin mysli“. V květnu sochař Petr Švolba složil z kamenů vymodelovaných seniory ze sdružení Život 90 objekt „Paměť krajiny“. V červnu se malíř Luděk Rathouský s Klubem důchodců pustil do velkoformátové konceptuální abstrakce na téma „Já jsem historie aneb Pramen života“. V červenci vedla Eva Pejchalová skupinu v technice akvarelu a čínské tušové malby a výsledné dílo zatím čeká na pečlivé zpracování mladé malířky. Nadcházející srpnová dílna (17/8) bude nezvyklým propojením tajemné camery obscury a tradiční techniky vyšívání. Autorka konceptu Bětka Diringerová dokončí dílo do podoby polštáře s motivy zachycujícími atmosféru Kutné Hory při pohledu z Jezuitské koleje.

Pro mnohé seniory představuje projekt vůbec první setkání se světem současného umění a první pokus o jeho pochopení. Jak bylo naznačeno výše, koncept pro konečné dílo, které následně poputuje do aukce pod jejich jménem a jménem organizace, jež se na jeho tvorbě podílela, vytvářejí sami umělci. Na nich je, zda použijí práce jednotlivců a zkompilují z nich dílo sami nebo zda jej vytvoří ve skupině. Doufejme, že si díla v prosincové aukci najdou své kupce a umění a společné úsilí mohou mít i podobu konkrétní pomoci. V tomto případě finanční pomoci dětem, jejichž život byl již na začátku zkomplikován vážnou nemocí či vrozenou vadou.

Příští rok bude projekt pokračovat a karta se obrátí. Děti se sociálním či zdravotním znevýhodněním budou s umělci tvořit ve prospěch kutnohorských seniorů.

(tz)

.

Zavřít menu