Kurzy Alfa se uskuteční od září do prosince také v Kutné Hoře. Ačkoli se s oblibou říká, že naše společnost je ateistická, mnoho lidí hledá duchovní rozměr bytí. Mnoho z nás si klade otázky o smyslu života, ptáme se po tom, jestli je něco nad námi nebo co se s námi stane po smrti. ……………………………………………..

Řešíme ale i každodenní problémy v mezilidských vztazích, snažíme se vyrovnat s neúspěchem nebo zklamáním, hledáme životní jistoty. Často však nenacházíme vhodné prostředí, kde bychom mohli tyto své otázky a problémy bez obav otevřít.

Co jsou kurzy Alfa?
Kurzy Alfa jsou cyklus diskusních večerů věnovaných zkoumání existence duchovního světa a smyslu života. Pokouší se odpovědět na tyto klíčové otázky z hlediska křesťanské víry. O Alfu je celosvětově velký zájem. Přes 22 milionů lidí ve 169 zemích světa, kteří kurzy Alfa absolvovali v restauracích, církvích, obývacích pokojích nebo vězeních se shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to. Zveme vás, abyste se k nám na této objevitelské výpravě připojili. Tentokrát máte tuto možnost i v Kutné Hoře. Kurz Alfa je tvořen sérií setkání nad tématy souvisejícími s křesťanskou vírou. Setkání začínají lehkou večeří, která dává účastníkům kurzu příležitost vzájemně se seznámit. Poté vždy následuje promluva na téma večera, na niž navazuje diskuse v menších skupinkách. Při ní má každý účastník možnost vyjádřit svůj názor, na cokoli se zeptat, nebo jen naslouchat ostatním.

Letos na podzim, v době od konce září do začátku prosince, se kurzy Alfa uskuteční i v Kutné Hoře, a to hned na třech místech. Zájemci si mohou vybrat podle svých časových možností, ale i podle toho, který pořadatel je jim bližší. Každé pondělí se bude kurz Alfa konat v křesťanském společenství, úterky patří Alfě v církvi bratrské, ve čtvrtek kurz nabízí římskokatolická církev. Účast na kurzech je zdarma, v případě zájmu si však předem zarezervujte místo na příslušném e-mailu nebo telefonu. Přihlášení není závazné pro celou dobu kurzu, můžete přijít na prvních několik setkání a teprve pak se rozhodnout, zda chcete kurz absolvovat až do konce.

Kontaktní informace:

Křesťanské společenství, Trebišovská 611, Kutná Hora (bývalá školka PLEAS), každé pondělí od 23. září 2013 v 19 hodin, kontakt: Štěpán Kafka, e-mail: kafka@email.cz, telefon: 724 254 731, web: kskh.cz

Církev bratrská, Masarykova 321/9, Kutná Hora (naproti Tylovu divadlu), každé úterý od 24. září 2013 v 19 hodin, kontakt: Miloš Hejzlar, e-mail: milos.hejzlar@cb.cz, telefon: 608 333 926, web: cb.cz/kutna.hora

Římskokatolická církev, Jakubská 1, Kutná Hora (arciděkanství/fara u kostela sv. Jakuba), každý čtvrtek od 26. září 2013 v 19 hodin, kontakt: Kateřina Telecká, e-mail: katerina.telecka@khfarnost.cz, telefon: 739 036 987, web: khfarnost.cz

Ještě více informací najdete na alfa.kh.cz. Těšíme se na vás!

Kateřina Telecká, ŘKF – arciděkanství Kutná Hora

.

Zavřít menu