Uplatnění absolventů škol, jak středních, tak vysokých, je stále větší problém. Statistiky nezaměstnanosti jsou neúprosné, absolventi škol patří mezi jednu z nejohroženějších skupin na trhu práce. Mezi hlavní příčiny se často uvádí nedostatek praxe absolventů, motivace, ale také někdy odtržení školní výuky od praktického života a nesoulad s potřebami trhu.

.
V naší škole, Vyšší odborné škole, Střední průmyslové škole a Jazykové škole s právem SJZ Kutná Hora, již dlouhodobě řešíme eliminaci těchto faktorů a uplatnění našich absolventů je toho důkazem. Dalším krokem pro zkvalitnění výuky a uplatnění našich absolventů je zapojení do projektu  „Rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání žáků středních škol – inovativní formy spolupráce s využitím moderních technologií“ (CZ.1.07/1.1.32/01.0004). Tento projekt je financovaný z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Středočeského kraje a běží do konce roku 2014, podklady, které v rámci něj vznikly, budou školy využívat i nadále. Projekt realizuje Katedra informačních technologií Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Cílem projektu je vytvořit komunikační platformu mezi žáky středních škol a trhem práce. V rámci projektu je pro studenty dostupná řada činností propojujících výuku s praxí, např. exkurze a přednášky odborníků z praxe.

Naši žáci v rámci projektu již uskutečnili několik exkurzí, např. ve firmách Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav, Foxconn CZ s.r.o. Kutná Hora, Singing Rock v Poniklé, JE Temelín, Elektrárna Lipno, Český rozhlas České Budějovice, ABB Trutnov.  Vynikající zkušeností pro naše žáky byly také návštěvy veletrhu pracovních příležitostí „Profesia Days“, kde si u konkrétních firem zjistili, jaké konkrétní požadavky musí splňovat pro přijetí, co již znají a co se ještě musí doučit. „Bylo zde mnoho vystavovatelů, kteří se nám pokoušeli co nejlépe představit náplň činnosti svých firem. Dále jsme se mohli naučit, jak správně napsat životopis a motivační dopis, jak se připravit na přijímací pohovor, nebo zjistit, jak jsme na tom s různými dovednostmi, například co se týče práce s počítačem. Náladu na této akci zlepšovali reklamní maskoti známých společností. Mezi jedny z nejzajímavějších stánků patřily určitě stánek firmy Huisman, který nabízel pracovní příležitost právě pro studenty naší školy s jakýmkoliv zaměřením, nebo stánek televize Nova, kde byla zase nabízena práce studentům se zaměřením spíše na sdělovací techniku. Ať tak či onak, každý z nás si tuto akci určitě užil a přišel si na své,“ napsal o návštěvě student loňského 4.ročníku Petr Kocourek.

Projekt nabízí i různé přednášky, jednou z prvních byla i přednáška na téma Ženy v ICT, které se zúčastnily i žákyně naší školy. O tom, že přednáška byla zajímavá a podnětná, svědčí slova jedné ze studentek tehdy 3.ročníku, Jindřišky Neckářové: „Lektorka Ing.Simona Pejsarová, IT Project Manager Pojišťovny Generali velmi poutavě vyprávěla o svých začátcích v IT, o tom, že pro ni jako pro ženu to nebylo vždy jednoduché obstát ve světě IT, který je spíše doménou mužů. Zaujalo mě, jaké překážky musela překonávat, aby se dostala na pozici, na které je dnes.“
Dále se žáci zúčastnili například těchto přednášek – Ing. Alexandr Vasilenko z katedry IT ČZU Praha hovořil se studenty o tématech Mladí na trhu práce – aneb jděte dál studovat!, Možnosti uplatnění v ICT, Informační gramotnost a její ověření; Možnosti studia na FEL ZČU v Plzni (doc. Dr. Ing. V. Georgiev, proděkan pro mezinárodní spolupráci a projekty; Bc.Pavel Totzhauer,bývalý student a absolvent SPŠ Kutná Hora); Uplatnění na trhu práce (Lenka Jehličková, personalistka FOXCONN Kutná Hora); Absolvent SŠ a ÚP (Bc. Anna Přecechtělová, referent zaměstnanosti Úřad práce České republiky), Práce finančního oddělení v mezinárodní společnosti (Ing. Martin Rádl,ředitel finančního oddělení FOXCONN Kutná Hora). Všechny aktivity, kterých se studenti v rámci projektu zúčastnili, byly zajímavé, přínosné, podnětné, a přiblížily naše studenty trhu práce.

(tz)

.

Průmyslovka

 

.

Zavřít menu