Redakčním objektivem: Nový školní rok byl zahájen, ve čtyřech kutnohorských školách do lavic usedlo celkem 191 prvňáčků
ZŠ Kamenná stezka

Školní rok 2019/2020 byl zahájen. Slavnostního zahájení školního roku na kutnohorských základních školách zřizovaných městem Kutná Hora se spolu s rodiči a prarodiči prvňáčků účastnili i představitelé města Kutné Hory starosta Josef Viktora (ANO), místostarostové Vít Šnajdr (Piráti) a Silvia Doušová (STAN a Šance KH). Žákům prvních tříd popřáli hodně štěstí a úspěchů.

„Na ZŠ Jana Palacha nastoupilo 59 dětí, otevřeny byly tři první třídy. Na ZŠ T. G. Masaryka je ve dvou prvních třídách celkem 56 dětí,“ řekla Milada Nechojdomová z odboru památkové péče, školství a kultury MěÚ Kutná Hora. Na ZŠ Žižkov uvítali 51 prvňáčků ve třech prvních třídách a na ZŠ Kamenná stezka byla otevřena jedna první třída, do které nastoupilo 25 dětí. Učit se budou podle výukového programu Začít spolu.

Stejně jako v loňském roce zahájení školního roku doprovázelo deštivé počasí. Léto končí a dětem i učitelům, ale i rodičům nastávají povinnosti, nový režim. Přejeme prvňáčkům, i všem žákům, studentům i učitelům úspěšné vykročení do nového školního roku.

K slavnostnímu zahájení školního roku na kutnohorských základních školách i co se v nich během prázdnin událo se ještě vrátíme.

pra

 

Zavřít menu