Změna distribuce Kutnohorských listů

Distribuce Kutnohorských listů je od září zajišťována prostřednictvím městského úřadu. Snahou je, aby se noviny dostaly do každé domovní schránky ve městě a příměstských částech tak, jak mají.

Do současné doby distribuci pro město zajišťovala smluvně distribuční společnost. Řešeny byly opakované stížnosti obyvatel na nedoručování novin především v centru města a na Žižkově. Jelikož ani opakované reklamace nepomohly ke zlepšení situace, schválila Rada města Kutné Hory na návrh redakční rady Kutnohorských listů, že si město bude zajišťovat distribuci samo prostřednictvím brigádníků.

Budeme rádi za zpětnou odezvu od Vás na adrese brandejska@mu.kutnahora.cz, nebo pravdova@mu.kutnahora.cz, zda se nový systém osvědčil. Děkujeme za spolupráci.

red

Zavřít menu