Přednáška Günter Demnig: Stolpersteine – pamětní kameny v Kutné Hoře. Uskuteční se 8. září od 17.30 hodin v Dačického domě

Stolpersteine, kameny zmizelých, jsou symbolickým návratem zavražděných kutnohorských Židů do místa, kde žili… Při příležitosti umístění posledních z více než 90 stolpersteinů, kamenů zmizelých v Kutné Hoře, se v Dačického domě 8. září od 17.30 hodin uskuteční přednáška světoznámého sochaře Güntera Demniga, který s myšlenkou umísťování „Stolperstein přišel a dodnes každý z nich vlastnoručně ukládá.

Výraz stolpersteine je složenina německých slov stolpern (klopýtnout, zakopnout) a stein (kámen). Název vyjadřuje sílu příběhu, která se za každým z kamenů skrývá a nedovoluje jej minout a pokračovat v chůzi. Naopak přinutí chodce, aby se zastavil, zamyslel a neformálně, ryze osobně vzdal poctu oběti nacistické zvůle, jejíž jméno je na kostce vyraženo. Někdy se jim říká kameny zmizelých. Proč musíme tyto pamětní kameny pokládat? Kde tato idea vznikla? Kde se můžete s pamětními kameny, které jsou umístěny i v kutnohorských ulicích, setkat?

Psali jsme:

Kameny zmizelých jsou symbolickým návratem zavražděných kutnohorských Židů do místa, kde žili (17. 8. 2018)

Kameny zmizelých jsou připomínkou, ale i varovným poselstvím… další budou v Kutné Hoře umístěny 15. srpna (14. 8. 2018)

Jména kutnohorských obětí holocaustu změna z reproduktorů před Spolkovým domem v Kutné Hoře (3. 5. 2019)

tz, pra

Zavřít menu