Rekonstrukce lávky Na Bylance byla zahájena

Město Kutná Hora zahájilo rekonstrukci lávky v ulici Na Bylance u penzionu Šafrán. Pracovníci Technických služeb města Kutné Hory v úterý částečně rozebrali původní již nevyhovující lávku a zahájili stavební práce. Jak konstatoval Dobroslav Vepřek z technického oddělení MěÚ Kutná Hora, lávka byla po provedené revizi z důvodu havarijního stavu dlouhodobě pro veřejnost uzavřena. „Město prověřovalo možnosti řešení opravy. To se nakonec podařilo. Po opravě opěrných pilířů a vybudování železobetonové nadezdívky bude osazena nová konstrukce z ocelového profilu. Pochozí plocha z pororoštu bude provedena tak, aby byla zohledněna i připomínka „pejskařů“ a zajištěna i bezpečná chůze i malých plemen psů po lávce,“ konstatoval Dobroslav Vepřek. Stavba bude probíhat po celý červnový měsíc a lze předpokládat, že lávka začne sloužit svému účelu zhruba v první polovině července.

red, Foto: Jiří Lebduška TS

Zavřít menu