Revitalizace Vlašského dvora uzavřela vstup z nádvoří i park

Rozsáhlá rekonstrukce Vlašského dvora dočasně uzavřela hlavní vstup z nádvoří i dřevěné schodiště do Rytířského sálu. Pro vstup na městský úřad je doporučen vchod od kostela sv. Jakuba. Součástí revitalizace je i obnova části parku pod Vlašským dvorem, který je z důvodu stavby pro veřejnost od března až do konce roku 2019 uzavřen.  

      Po dokončení izolací stropů původního kamenného sklepení, ve kterém by měla vzniknout nová expozice, by parkoviště mezi Vlašským dvorem a kostelem sv. Jakuba mělo být od dubna znovu otevřeno. Lze však předpokládat, že se opět promění ve staveniště. V příštích měsících je očekáván začátek oprav kostela sv. Jakuba, na které Římskokatolická farnost získala dotaci z evropských fondů. „Hodnota zakázky je 106 milionů korun. Jedná se o obvodový plášť, podchycení základů, statické zajištění, archeologický průzkum a restaurátorské práce nástěnných maleb v interiéru,“ konstatovala Soňa Krejčová, technický správce památek Římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora.

 

Obnova Vlašského dvora pokračuje za provozu městského úřadu i průvodcovské služby. To si vyžaduje náročnou koordinaci a dodržování harmonogramu. Na dokončené úseky navazuje stěhování jednotlivých odborů městského úřadu. Na nádvoří někdejšího sídla králů se potkávají dělníci, úředníci, průvodci v dobových kostýmech i veřejnost. Zatímco restaurátoři z lešení jemnými štětečky obnovují původní výmalbu stěn, která se ukrývala pod vrstvami novodobých nátěrů nad schodištěm vedoucím do Rytířského sálu, opodál pokračuje obnova vodovodu, kanalizace a elektroinstalace. Součástí je i restaurování, výměna oken. Před dokončením je archiv, který vznikl v půdních prostorách. Bezbariérovost objektu bude zajišťovat nově vybudovaný výtah. Součástí projektu jsou i obnova části parku, oprava a statické zajištění vysoké parkánové zdi u kamenného stolu.

„Před dokončením je druhé nadzemní podlaží,“ uvedl Jan Trávníček z odboru investic Městského úřadu Kutná Hora s tím, že stavební ruch panuje v západním křídle, na arkádě a v prostorách, kde sídlila galerie Felixe Jeneweina.

Při záchranném archeologickém průzkumu doprovázejícím rekonstrukci objevili archeologové pozůstatky středověkého zdiva předchůdce Vlašského dvora. Byl zbořen na konci 19. století. Za obvodovým zdivem zazděných šmiten byly objeveny pozůstatky stolků a pilířků. Podle slov Jany Tiché z Národního památkového ústavu, která práce dozoruje, pochází současná podoba Vlašského dvora z let 1894 až 1895. Jak říká, reprezentační prostory jsou na svoji dobu velice kvalitně umělecko-řemeslně zpracovány.

Obnova interiérů Vlašského dvora, vznik nových expozic i rekonstrukce části parku pod Vlašským dvorem si vyžádají celkovou investici ve výši více než 120 milionů korun, z toho 90 milionů korun činí dotace, kterou se městu podařilo získat. Revitalizace Vlašského dvora byla zahájena loni v červnu a potrvá minimálně do konce letošního roku.

Monika Pravdová

Zavřít menu