První jarní večer bude svědkem čtvrtého ročníku akce „Rovnodennost v sedlecké katedrále“. Výtěžek z dobrovolného vstupného věnuje Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec na zakoupení invalidních vozíků pro oddělení LDN nemocnice Kutná Hora. ………………………………………………………..

Rovnodennost v sedlecké katedrále je příležitostí pozorovat putování paprsku zapadajícího slunce prostorem nejstarší stavby katedrálního typu ve střední Evropě, chrámem Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory. Stavitelé katedrály již na přelomu 13. století umístili presbytář s hlavním oltářem a západní průčelí chrámu do přesné osy k zapadajícímu slunci, jehož paprsky tak pronikají obrovským oknem přímo na oltář. Návštěvníci akce nebudou ochuzeni o zážitek ani v případě nepříznivého počasí, protože akce je tradičně spojena s koncertem. Tentokrát doprovodí Rovnodennost v sedlecké katedrále svými písněmi kapela Oboroh z Rychnovska ve východních Čechách, která se za 25 let své existence stala legendou. Skupina má na svém kontě pětadvacet tisíc prodaných, kritikou velmi dobře přijatých alb, téměř tisícovku koncertů nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu, Holandsku, Francii, Švýcarsku, Irsku a společná vystoupení s Filharmonií Hradec Králové. Léta zkušeností dala Oborohu jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení skladeb, ať už starozákonních žalmů zhudebněných vedoucím kapely Slávkem Klecandrem, nebo jiných písní, opatřených většinou jeho filozofujícími texty. Více…
Pořadatel se rozhodl výtěžky z akce počínaje tímto ročníkem věnovat na dobročinné účely. Dobrovolné vstupné tak nabídne účastníkům akce každý rok možnost přispět na pořízení pomůcek pro nemocné či zdravotně postižené spoluobčany či finančně vypomoci organizacím působícím v sociální oblasti na Kutnohorsku. Akce začne v 17. hodin, vstup do prostoru katedrály je možný již od 16.30 hodin.

(tz)
.

Jarní rovnodennost 2014

 

.

Zavřít menu