Rytmus Kutná Hora, pracoviště organizace Benešov, o.p.s., od loňského roku poskytuje novou službu Podpora samostatného bydlení. Posláním služby je zvyšování a udržení dovedností lidí s postižením potřebných k samostatnému životu v běžné společnosti.

.
Nově poskytovaná služba navazuje na obecnou potřebu společnosti umožnit lidem s postižením naplňování jejich práv na život dle vlastních představ. Zájem o využívání této služby mezi lidmi roste. Zájemci o službu přichází s tím, že chtějí být soběstační a chtějí rozhodovat o svém životě. Často se jedná o lidi, kteří prožili většinu života v domovech pro lidi se zdravotním postižením nebo v podobném kolektivním zařízení. Hovoří o nedostatku vlastního soukromí a vyjadřují přání se odstěhovat do vlastního bytu, kde by mohli žít podle svého. Podporované bydlení jim ve splnění jejich snů může pomoci a bezpečnou cestou je může doprovázet v průběhu této velké životní změny. Službu využívají i mladí lidé, kteří opouštějí původní rodiny, nebo také rodiče s dětmi, kteří se stěhují z azylového domu a chtějí žít samostatně. Samostatné bydlení je vyhledávané i partnery, kteří žili dosud v chráněném prostředí a touží založit vlastní rodinu, což např. v chráněném bytě nejde. Podporované bydlení může být i vhodným řešením situace, kdy stárnoucí rodiče již nebudou moci poskytovat potřebnou pomoc svým dospělým dětem. Přejí si však, aby mohli dále bydlet v běžném prostředí a udržet si stávající kvalitu života.

Jak služba probíhá?
Služba je s uživatelem plánovaná individuálně a je mu tzv. šitá na míru. Každý uživatel spolupracuje s klíčovým pracovníkem, který zjišťuje, co si konkrétní uživatel přeje, jak chce žít a bydlet. Společně pak plánují, jak toho dosáhne. V průběhu spolupráce dochází k důkladnému poznávání člověka, jeho schopností a míry samostatnosti. Zjišťují a domlouvají se na tom, jakou podporu uživatel potřebuje, aby byla služba pro něj bezpečná a vyhovující. Konkrétní podpora při bydlení a v samostatném životě je poskytována asistenty. Obsah asistencí je s uživatelem pravidelně plánován, aby odpovídal jeho aktuálním potřebám. Asistence se zaměřuje na nácvik a udržení dovedností a postupně vede k co nejvyššímu nebo úplnému osamostatnění člověka.

S čím konkrétně může Podpora samostatného bydlení pomoci?
Služba podporuje člověka při hledání a zařizování bytu, dále při zabydlování se, při péči o domácnost, vaření, hospodaření s penězi, plánování volného času nebo při zařizování osobních záležitostí ve městě či na úřadech. Předmětem podpory mohou tedy v případě potřeby být všechny oblasti života, s kterými se člověk setkává v běžné společnosti. V praxi to vypadá tak, že člověk bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě a asistenti za ním dochází nebo dojíždí, a to ve smluveném čase. V přítomnosti asistenta se potom věnují určité činnosti, kterou člověk potřebuje řešit.

Kde se o službě dozvědět více?
Podpora samostatného bydlení je registrovanou placenou službou, kde se platí pouze za čas strávený přímou asistencí u uživatele. Podrobnější informace o službě a jejích pravidlech se dozvíte na adrese Masarykova 598, na telefonu 327 312 307, na webových stránkách www.kutnahora.rytmus.org nebo na e-mailu kutnahora@rytmus.org. Případným zájemcům rádi odpovíme na dotazy a pomůžeme s rozhodováním, zda je pro ně služba vhodná.

(tz)

.

Zavřít menu