Pouhé tři dny stačily zaměstnancům veřejně prospěšných prací k proměně zarostlého a neudržovaného místa na důstojný prostor k parkování osobních automobilů. Akci předcházel požadavek ve formě specifikace doručený z kutnohorského Městského úřadu. Při prohlídce místa – za restaurací Mamut na sídlišti Šipší – zazněl návrh, proč ho nesplnit nad rámec, jak se říká, pěkně od podlahy.

.
Zajištěn byl technický a materiální servis kutnohorských Technických služeb, podpora technického oddělení odboru správy majetku a chuť zainteresovaných osob něco změnit. To vše nabízelo dobrá kombinace pro rychlou realizaci celé akce. Za tři dny se nabídla majitelům osobních automobilů na sídlišti Šipší možnost využívat k parkování prostory rozšířené až o jedenáct nových míst proti původnímu stavu. No řekněte, kde tak snadno a hlavně levně zajistíte obratem na sídlišti parkovací místa?

Akce „Kulový blesk“
Vzrostlé náletové dřeviny na pozemku padly k zemi, stejně tak dopadl i starý a nepoužívaný stožár původního osvětlení. Drny různých směsí trav nahradila po odstranění kamenná drť. Část pozemku, pokrytá již v minulosti panely, byla vyčištěna od po léta tlející zeleně. Na skládku putovalo několik pytlů komunálního odpadu a dva kontejnery zcela zaplněné zelení, hlínou, kameny a betonem. Po odstranění starého pletiva a následné renovaci plotových sloupků přišla na řadu montáž nového oplocení. Své místo si našla i cedule s doporučením řidičům, jak nejlépe prostor pro své plechové miláčky využít. A tak už zbývá dořešit jenom chemickou likvidaci ostrůvků rákosu, což může chvíli trvat a hlavně nezapomínat na pravidelnou údržbu celého prostoru. Radost máme i ze záměru a příslibu majitelů sousední firmy, kteří plánují opravu vlastního oplocení na hranici společné oběma pozemkům. Vyřešit se ovšem bude muset i neoprávněné užívání nemalé části městských pozemků (jedná se o zhruba tři sta metrů čtverečních), které bylo při revitalizaci prostoru zjištěné. Zaráží mne, že si těchto nesrovnalostí léta nikdo z odpovědných úředníků nevšiml. A tak město z pozemků roky odvádí daň a někdo jiný je zdarma užívá. Tuto nesrovnalost musí dát kompetentní lidé co nejdříve do pořádku.

Za všechny, kteří se na revitalizaci podíleli, si dovolím dodat – dobrá práce!

Josef Kraus, člen Rady města, Technické služby

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu