Rytmus Kutná Hora slaví páté narozeniny

Kutnohorské pracoviště agentury podporovaného zaměstnávání Rytmus Benešov o.p.s. se ve středu 23. října opět otevře veřejnosti. Rytmus Kutná Hora již pět let pomáhá lidem se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a seberealizaci, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí. ……………………………………………………………………………..

Motto letošního slavnostního dne zní Rozumíme si.
„Akce se zúčastní středoškolští studenti, kteří budou ve spolupráci s našimi uživateli plnit různé zajímavé úkoly“, nastínila vedoucí pracoviště Zdeňka Bělohlávková. „Chtěli bychom poukázat na mizející bariéry ve společnosti. Návštěvníci na vlastní oči uvidí, že si lidé zdraví a lidé s postižením skutečně mohou rozumět a být si při práci partnery,“ doplnila.
Na programu bude také ukázka skupinového setkání uživatelů Job klub. V Rytmusu je vítán každý, komu není lhostejné plnohodnotné zapojení lidí se zdravotním postižením do společnosti.

(red)

23. 10. | 9:00 – 17:00 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, Rytmus, Masarykova 598. Kutná Hora

 .
Rytmus Kutná Hora

 

.