V sobotu 22. března se v prostorách Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře uskuteční seminář s názvem Život mého dospělého dítěte, který pro rodiče dospívajících či dospělých lidí s mentálním postižením pořádá kutnohorské pracoviště obecně prospěšné společnosti Rytmus Benešov.  ……………………………………………

Rytmus svou činností pomáhá lidem se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti. Plánovanou akcí chce Rytmus podpořit také rodiče osob s mentálním postižením, kteří se zamýšlejí nad budoucností své rodiny a hledají cesty k větší samostatnosti dětí i jich samotných. Hlavní část programu proběhne pod vedením Mgr. Petry Odstrčilové, která se na základě osobní zkušenosti s výchovou syna s mentálním postižením a speciálněpedagogické praxe, věnuje problematice osamostatňování lidí s mentálním postižením z hlediska naplňování lidských potřeb. „Při setkání s rodiči se snažím o uvědomění si potřeby člověka s postižením žít vlastní dospělý život i přes značnou či úplnou závislost na další osobě. Zamýšlím se s rodiči nad překážkami a nástrahami na cestě k osamostatňování našich potomků a nad tím, jak s nimi my rodiče můžeme nakládat,“ vysvětluje Petra Odstrčilová. Rodiče na semináři získají také přehled o službách pro osoby s mentálním postižením na Kutnohorsku a Kolínsku. Součástí setkání bude doprovodný program pro lidi s mentálním postižením, rodiče se tak akce mohou zúčastnit i se svými dětmi. Zájemci si mohou stáhnout přihlášku ZDE, přihlásit se mohou také osobně v kanceláři  Rytmusu v ulici Masarykova 598 v Kutné Hoře. „Rádi bychom pozvali všechny rodiče, kteří hledají budoucnost pro své děti i pro sebe a nechtějí v tom být sami. Pro účast na semináři není podstatné, jak těžké postižení dítě má. Setkání si klade za cíl přivést účastníky k zamyšlení nad konkrétními možnostmi dané rodiny,“ doplnila vedoucí pracoviště Rytmus Kutná Hora Zdeňka Bělohlávková.

(tz)

.

 

Zavřít menu