S platností od 12. 10. dochází v souladu s usnesením vlády na městském úřadu k omezení úředních hodin a dalším opatřením

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. září a 8. října 2020 dochází od pondělí 12. října k mimořádným preventivním opatřením na MěÚ Kutná Hora.  

Vážení spoluobčané, v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území ČR nouzový stav a v souladu s usnesením vlády č. 994 ze dne 8. 10. 2020 dochází od pondělí 12. 10. 2020 k mimořádným preventivním opatřením na MěÚ Kutná Hora.

  • Úřední hodiny MěÚ jsou omezeny pouze na pondělí a středu v čase 8:00 – 10:00 a 13:00 – 16:00. Stejné úřední hodiny platí i pro podatelnu ve Vlašském dvoře a Czech point v ulici Radnická.
  • Na přepážky v ulici Radnická (občanské průkazy, pasy, oddělení dopravy) budou přijímáni lidé objednaní přes rezervační systém, který naleznete na tomto odkaze: https://mu.kutnahora.cz/mu/rezervacni-system.
  • Při platbě poplatků nebudou přijímány platby v hotovosti. Využijte prosím bezhotovostní převod. Splatnost poplatků ze psů a komunálního odpadu byla k 30. 9. V případě dotazů k bezhotovostním platbám místních poplatků kontaktujte prosím paní Beranovou tel. 327 710 148, beranova@mu.kutnahora.cz. V případě poplatků z pobytu kontaktujte prosím paní Venclovou, tel. 327 710 146, venclova@mu.kutnahora.cz.
  • Sociální pracovnice a pracovníci Městského úřadu Kutná Hora:
  • zajišťující veřejné opatrovnictví jsou k dispozici na telefonu 327 710 290,
  • orgánu sociálně-právní ochrany dětí jsou k dispozici na telefonu 327 710 284,
  • zajišťují pomoc osamoceným seniorům, zdravotně postiženým a osobám v tísni jsou k dispozici na telefonu 327 710 298.

Dostupnost telefonních linek je zajištěna v pondělí od 7:00 do 17:00, v úterý od 7:00 do 15:00, ve středu od 7:00 do 17:00, ve čtvrtek od 7:00 do 15:00, v pátek od 7:00 do 14:30.

K dispozici je také email socialni@mu.kutnahora.cz

  • Provoz pečovatelské služby Kutná Hora je zajištěn v domácnosti klientů bez omezení.
  • Žádáme klienty pečovatelské služby, jejich rodinné příslušníky a blízké, aby v případě změny požadavků na zajištění služby, v případě zhoršení svého zdravotního stavu nebo nařízení karantény informovali neprodleně pracovníky Pečovatelské služby Kutná Hora na tel. 773 241 153  (v pracovní dny od 6.30 hod. do 15.00), e-mail: socialni@seznam.cz.
  • Lze využívat i telefonní číslo ústředny 327 710 111 nebo emailový kontakt podatelna@mu.kutnahora.cz.

Všechny důrazně žádáme, aby osobně navštěvovali úřad pouze v nejnutnějších případech, které nesnesou odkladu, případně se předem objednali na uvedených telefonních číslech. Dodržováním těchto pravidel přispějete k ochraně svého zdraví i k ochraně zdraví zaměstnanců úřadu.

Výše uvedená opatření budou v platnosti do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Ing. Josef Viktora, starosta

Mgr. Vít Šnajdr, místostarosta

Mgr. Silvia Doušová, místostarostka

Zavřít menu