Večer  sokolských  světel  byl  8.  října  připomínkou  sokolů, kteří zahynuli během tří domácích odbojů

Kutnohorští sokolové při příležitosti Památného dne sokolstva uctili památku svých bratří a sester, kteří zahynuli během tří domácích odbojů. Večer sokolských světel zahájili za dodržení platných mimořádných opatření u pomníku 17. listopadu u chrámu sv. Barbory, odkud se malý lampionový průvod vydal k pomníku na Náměstí Národního odboje.  Po krátkém proslovu byla položena kytice, zapáleny svíce. Jako projev úcty k padlým a umučeným sokolům si každý mohl připnout na klopu sokolskou kokardu.

Dne 8. 10. 1941 bylo gestapem zatčeno více než 1500 sokolů, většina z nich se již domů nevrátila. Sokolové byli nejlépe organizovanou odbojovou skupinou v protektorátu. V roce 2019 byl Památný den sokolstva prohlášen Významným dnem ČR.

pra

Zavřít menu