Škola řemesel pomáhá potřebným v oblasti sociálních služeb, do výroby ochranných prostředků se zapojili i učitelé a vychovatelé

„Dne 13. března 2020 byla Usnesením vlády ČR č. 207 po dobu trvání nouzového stavu, uložena pracovní povinnost mimo jiné i studentům oboru sociálních služeb. Naše škola SOŠ a SOU řemesel, je také připravena pomáhat v oblasti sociálních služeb,“ uvedl Josef Vavřinec, ředitel SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. Škola poskytla seznamy plnoletých studentů oboru Sociální činnost a uvítala, že většina studentek k této povinnosti přistoupila s ochotou a s velkým odhodláním pomoci. Povolané studentky začnou pomáhat okamžitě po výzvě jednotlivých sociálních pracovišť, jako např. Domov Barbora Kutná Hora, Domov seniorů Uhlířské Janovice, Alzheimercentrum Filipov a domov Centrin Zruč nad Sázavou. Vzhledem k nedostatku ochranných pomůcek se učitelé školy také rozhodli zajistit bezpečnost při náročné práci studentkám vlastní výrobou 60 ks ochranných štítů a respirátorů na školních 3D tiskárnách a vychovatelé DM ušitím 400 roušek. Zároveň tyto pomůcky byly nabídnuty do různých sociálních zařízení. „Děkuji všem zaměstnancům, kteří se zapojili do výroby ochranných pomůcek a studentkám za jejich přístup k pracovní povinnosti. Vážím si toho, že tuto pomoc berou jako výzvu a obrovskou zkušenost pro jejich budoucí povolání,“ řekl Josef Vavřinec, ředitel SOŠ a SOU řemesel Kutná Hora. 

tz

 

 

Zavřít menu