Školy, sportoviště, muzea utichly, šicí stroje se rozjely na plné obrátky. Vedení města děkuje všem dobrovolníkům. Společně to dokážeme!
Dobrovolnické centrum. Foto: pra

Epidemie koronaviru vylidnila město, dočasně utichly školy, sportoviště, galerie, muzea. Pandemie, se kterou bojuje celý svět, poukázala na kladné stránky lidí. Zatímco náměstí, ulice a uličky ve městě utichly, v řadě domácností a firem se rozjely šicí stroje na plné obrátky, pomoc nabízejí jednotlivci, organizace i spolky. Právě nedostatek ochranných pomůcek a pomoc seniorům, kteří patří k nejohroženějším skupinám, vyvolalo ve městě a jeho okolí neskutečnou vlnu solidarity. Vedení města Kutné Hory oceňuje práci všech složek integrovaného záchranného systému, epidemiologů, ale především práci dobrovolníků, kteří se rozhodli nezištně pomáhat a pomáhají. Pravidelně se schází krizový štáb pod vedením starosty, předsedy krizového štábu a bezpečnostní rady města, vedení města, zástupce městské policie, policie ČR, ředitelů HZS, ZZS, kutnohorské nemocnice, vedoucí KHS Kutná Hora, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, tajemníka krizového řízení, aby vyhodnotili současnou situaci nejen ve městě, ale v celém ORP Kutná Hora. Přijímá opatření v důsledku epidemie.                                                                                                                    

Dobrovolníci zajišťují osamoceným seniorům nákupy, vyzvedávání léků i venčení psů

Nabídku poskytované pomoci město sjednotilo a zveřejnilo na webových stránkách a FB města, letácích. Dobrovolníci zajišťují seniorům a zdravotně postiženým nákupy, vyzvedávání léků, ale i venčení psa, aby se senioři pokud možno vyhnuli kontaktu s nákazou, která by pro ně mohla s ohledem na jejich věk mít vážné následky. Díky dobrovolníkům se podařilo zajistit roušky pro široké spektrum obyvatel. „Organizace Život plus nám dala k dispozici kapacitu jejich dispečinku, který funguje nonstop. Osobám se zdravotním postižením a seniorům jsou na tísňové lince poskytovány všechny potřebné informace, například kam se obrátit, když potřebují nakoupit, když potřebují roušku či vyzvednout léky. Tato tísňová linka na telefonech 327 532 900 nebo 724 182 325 nám zajišťuje možnost být v dosahu kdykoli pro právě tu nejohroženější skupinu lidí jako jsou senioři a zdravotně postižení,“ uvedl Marian Šlesingr, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Kutná Hora.

V první řadě bylo nutné vyřešit kritický nedostatek roušek

Podle slov Jindřišky Vinické, vedoucí Dobrovolnického centra Oblastní charity Kutná Hora, bylo v první řadě nutné určit priority, na co se v krizové situaci, která nastala, zaměřit. „Abychom nabídli účinnou pomoc seniorům a zdravotně postiženým, oslovila jsem Mariana Šlesingra, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu, s nabídkou pomoci i žádostí, jak oslovit a vyhledat seniory, kteří se neobejdou bez pomoci druhých. Prvořadým úkolem však bylo zajistit ihned kritický nedostatek ochranných roušek pro pečovatelskou službu charitní i městskou, domov důchodců, nemocnici, praktické lékaře, lékárny, ale i městský úřad, městkou policii a řadu dalších. Využili jsme finanční pomoci města na první nákup látek, nití a dalšího materiálu,“ uvedla Jindřiška Vinická, která koordinuje práci dobrovolníků. Materiál pro výrobu tolik nedostatkového zboží nosili do charitního střediska hlavně dárci z řad veřejnosti. Pro výrobu roušek posloužila i starší sterilní prostěradla z kutnohorské nemocnice. Nejen v organizacích, ale především v domácnostech občané oprášili šicí stroje. „Vznikla jedna obrovská manufaktura, kde každý dělá, co umí, aby pomohl a přiložil ruku k dílu. Někdo stříhá, šije, jiný pere a žehlí. Ochota lidí pomáhat je značná,“ řekla Jindřiška Vinická. Do pondělí 23. března dobrovolnickým centrem prošlo kolem dvou tisíc roušek. „Nečekáme na to, že se stane zázrak a přijde další zásoba roušek pro zdravotníky. Šijeme dál,“ zdůraznila Jindřiška Vinická a doplnila, že dobrovolnické centrum nabízí i další služby seniorům, jako jsou nákupy potravin, drogerie, vyzvednutí léků v lékárně. „Tato služba zatím není příliš využívána. Doufejme, že senioři najdou důvěru a pochopí, že je potřeba, aby v této době zůstali doma a chránili se,“ dodala Jindřiška Vinická a jedním dechem pokračuje: „Zde je na místě znovu poděkovat všem lidem, kteří se zapojili a nezištně pomáhají, nelitují času i vlastních prostředků k pomoci druhým. Občanská sounáležitost je živá a nevymřela a je hybnou silou v těžkých dobách. Velké díky, bez vás bychom to nezvládli.“

Bližší informace o službách Dobrovolnického centra oblastní charity získají zájemci na telefonu 733 755 972.

Knihovníci šijí roušky, nezahálí ani 3D tiskárna, která tiskne díly pro obličejové štíty

Do šití roušek se v koordinaci s Dobrovolnickým centrem Oblastní charity Kutná Hora zapojilo i středisko Přístav Oblastní charity. Minulý týden ušili 500 roušek, v pondělí měli našito dalších 200. Souběžně s tím zajišťuje středisko i nákupy pro klienty a i ostatní seniory. „Roušky rozdáváme všem, kdo je potřebují, zdarma: Stačí si zazvonit,“ dodala Markéta Machanová, vedoucí střediska Přístav Oblastní charity Kutná Hora. Zapojila se i Městská knihovna Kutná Hora, kde se šily roušky na strojích určených pro tvůrčí dílny. Nezahálela ani knihovnická 3D tiskárna, kde se tiskly díly pro obličejové štíty.

Pomoc poskytují i odborníci na Lince důvěry v Kutné Hoře, skauti a další organizace

Lidé, kteří se v této pro všechny náročné době cítí psychicky špatně, mohou využít službu telefonické krizové pomoci, promluvit si telefonicky na čísle 327 511 111 s odborníky na Lince důvěry v Kutné Hoře. V době mimořádných opatření lze volat od pondělí do pátku od 8 do 22 hodin, nebo napsat email na linkaduvery@kh.cz.

Do pomoci osamoceným seniorům a zdravotně postiženým se zapojila organizace Junák – český skaut Kutná Hora prostřednictvím Johanky Klingerové na telefonu 774 250 395 a to od 8.00 do 20.00 hodin. Pomoc nabídla i Čeká pirátská strana Kutná Hora prostřednictvím Kláry Kocmanové na telefonu 778 111 488. Pomoc nabídla řada dalších jednotlivců i spolků. Do šití roušek se pustili i kutnohorští Vietnamci, kteří starostovi města Josefu Viktorovi předávají každodenně ochranné roušky pro potřeby občanů i nemocnice.

Veškeré informace občanům jsou k dohledání i na webových stránkách a FB města

Vedení města oceňuje iniciativu všech dobrovolníků, kteří zajišťují dostupnost roušek pro širokou skupinu obyvatel. „Solidarita, která tady vznikla přirozeně, ta aktivita lidí je obdivuhodná. Setkal jsem se však i s tím, že někteří lidi se rozhodli, že roušky budou prodávat. To je nepěkný příklad toho, jak se nechá lidské neštěstí zneužít,“ podotkl Marian Šlesingr a připomenul, že veškeré potřebné informace občanům, kontakty na dobrovolníky, informace a opatření vydaná městským úřadem jsou k dispozici seniorům nejen na webových stránkách města, ale i na lince tísňové péče.

Město Kutná Hora ve snaze snížit riziko šíření nákazy a ochrany obyvatel v návaznosti na zasedání krizového štábu vydávalo od začátku března průběžně nová a nová opatření. Většinou s mírným předstihem, než byla nařízena vládou ČR. Ať už to bylo uzavření památek, sportovišť, uzavření mateřských škol zřizovaných městem, nebo zajištění péče o děti pracovníků integrovaného záchranného systému v MŠ Pohádka, zákaz vstupu bez roušky nebo jiných ochranných prostředků do městských veřejných budov, městské hromadné dopravy atd. Všechna opatření a nařízení k zamezení šíření nákazy by však nebyla účinná bez důslednosti a svědomitosti všech občanů města a především by se neobešla bez nezištné pomoci všech dobrovolníků, kteří se spojili k pomoci potřebným. Děkujeme!!! Společně to dokážeme.

Monika Pravdová

 

 

 

Zavřít menu