Informace pro rodiče – zápis do prvních tříd základních škol v Kutné Hoře bude zahájen 3. 4. elektronicky
Ilustrační foto. Zahájení školního roku 2019/2020 v ZŠ Kamenná stezka. Foto: pra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Do prvních tříd se v letošním roce budou zapisovat děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Je možné zapsat i děti mladší a znovu se k zápisu přihlásí také rodiče, kteří v loňském roce požádali o odklad povinné školní docházky.

V Kutné Hoře je evidováno 189 dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku, a dále 40 dětí, kterým byl v loňském roce začátek povinné školní docházky odložen o jeden rok. Do základních škol přijíždí také děti z okolních obcí. Všechny děti s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře mají zajištěno místo v základní škole ve spádovém obvodu místa bydliště.

Rodiče prosíme, aby v případě, že přihlásí dítě na dvě a více škol, tuto skutečnost oznámili na všechna ředitelství škol.

Rodiče, kteří chtějí požádat o odklad nástupu povinné školní docházky dítěte, svoji podepsanou žádost o odklad v každém případě přiloží současně s formulářem pro přihlášení dítěte do první třídy (není rozhodující způsob zaslání formulářů). Svůj záměr tedy škole oznámí i v případě, že nemají potřebná stanoviska odborného vyšetření.

Zápis dětí do prvních tříd základních škol, jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, bude zahájen v pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 hodin a ukončen dne 10. 4. 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením budou zápisy organizovány bez osobní přítomnosti dětí ve škole a také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Základní školy, jejichž zřizovatelem je město Kutná Hora, na svých webových stránkách v pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 hodin zpřístupní využití formuláře pro elektronický způsob přihlášení dítěte do první třídy včetně pokynů k jeho vyplnění. Rodič do formuláře vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní informace (e-mail, telefon) – velmi nutné pro oznámení o přijetí či nepřijetí žáka.

Možnosti odeslání formuláře:

  1. Odeslat do datové schránky školy, odeslat emailem s elektronickým podpisem.
  2. Odeslat emailem bez elektronického podpisu, pouze s podpisem rukou a nascenované odeslat, odeslat formulář zcela bez podpisu.

V případě využití možností uvedených v bodu 2. rodič musí formulář vytisknout, podepsat a doručit škole.

Může tak učinit doručením do označené schránky na budově školy za dodržení potřebných stanovených hygienických opatření. Rodiče mohou také formulář pro přihlášení dítěte do první třídy odeslat poštou s datem podání nejdéle dne 10. 4. 2020.

V nezbytném případě rodiče formulář pro přihlášení dítěte včetně pokynů k jeho vyplnění získají v papírové podobě v prostoru vchodu do budovy školy v pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin.

Vzhledem k mimořádným opatřením nebude možné formulář vyplnit v budově školy. Rodiče si odnesou formulář domů a vyplněný a podepsaný doručí do školy (do schránky na budově školy či poštou).

Rozhodnutí o přijetí žáka základní školy oznámí na svých webových stránkách zákonným způsobem 24. 4. 2020. Rodiče obdrží od ředitelství školy na e-mailovou adresu nebo telefon registrační číslo svého dítěte. Přijetí této zprávy musí škole potvrdit zasláním e-mailu nebo SMS zprávy. Základní školy zveřejní seznam přijatých a nepřijatých dětí pod registračními čísly.

Po ukončení mimořádných opatření základní školy uspořádají setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Milada Nechojdomá – referent odboru školství

Vít Šnajdr (Piráti), místostarosta

 

 

Zavřít menu