Smrt bez spravedlnosti – tématem přednášky Mgr. Martina Tichého byl případ vraždy Anny Kvašové

V podvečer 18. 10. 2018 se v přednáškovém sále Českého muzea stříbra na Hrádku konala přednáška Mgr. Martina Tichého z Ústavu pro studium totalitních režimů. Přednášející přiblížil okolnosti případu vraždy Anny Kvašové v roce 1952 v lese u Ratají nad Sázavou. Tragickou událost zasadil do širšího kontextu československých dějin v 50. letech 20. století a blíže se zaměřil na kolektivizaci venkova.

Po skončení přednášky posluchači vznášeli mnoho dotazů a někteří přispěli k tématu svými znalostmi či zkušenostmi. Součástí byl prodej knihy Smrt bez spravedlnosti, kterou autor na místě zájemcům podepisoval. Text a foto: Eva Entlerová

Zavřít menu