Soutěž na téma Sklenářův dolík

Neziskové organizace v Kutné Hoře společně obnovily lokalitu nazývanou Sklenářův dolík. Je to kousek přírody na horním Žižkově, za domem s pečovatelskou službou. Zarostlé místo plné křoví a odpadků se tak stalo místem pro vycházky, odpočinek a setkávání lidí.

Na téma Sklenářův dolík nyní vyhlašujeme společně tuto soutěž:

Oblastní charita Kutná Hora, KHnet.info, Skaut Kutná Hora,

Denemark, Rytmus Střední Čechy, Kaňkovské sedlo

vyhlašují uměleckou soutěž na téma

Jak vidím, jak jsem zažil Sklenářův dolík

Podmínky soutěže:

Technika a formát práce:

  1. a) malba, kresba, grafika, koláž, kombinovaná technika – min. A4, max. A2

(pozn. rozměr grafiky se počítá včetně pasparty, plocha tisku může být min. A6)

  1. b) fotografie černobílá, barevná – min. 18×24, max. 40×60

Kategorie: bez rozdílu věku

Počet prací: max. 3 práce od jednoho tvůrce

Termín a místo odevzdání prací: do 24. ledna 2018, Městská knihovna Kutná Hora, oddělení pro dospělé během výpůjční doby.

Při předání práce v městské knihovně bude s tvůrcem vyplněn Evidenční list umělecké práce, podepsán souhlas se zveřejněním práce a se zpracováním osobních údajů.

Odborná komise organizátorů soutěže vybere max. 8 prací z každé oblasti technik a) a b) pro vyhodnocení.

Vyhodnocení soutěže a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na 4. Společném plese neziskových organizací, který se koná 10. 2. 2018 od 20 hodin v KD Lorec v Kutné Hoře.

Umělecké práce budou vystaveny v měsících únor a březen v městské knihovně.

Kontakt pro další informace o soutěži: Robert Otruba, email: reditel.charita@kh.cz, tel. 731 598 877

(tz)