Splatnost místních poplatků je do 30. září. Ekonomický odbor informuje o možnosti jejich úhrady

Ekonomický odbor Městského úřadu informuje o možnosti úhrady místních poplatků. Poplatky za odpady a psy zůstávají ve stejné výši, jak v loňském roce. Jejich splatnost je do 30. září. Místní poplatky je možné uhradit převodem na účet, složenkou (vyplníte sami na poště), hotově nebo platební kartou v pokladně městského úřadu v Radnické ulici, nebo prostřednictvím SIPO.

Pro první tři uvedené typy plateb je nutné znát variabilní symbol, který občanům zůstává stejný z minulých let. Pokud ho neznáte, kontaktujte oddělení místních poplatků. Platby za komunální odpad má na starosti paní Králová. Telefon 327 710 149, e-mail kralova@mu.kutnahora.cz. Poplatky ze psů eviduje paní Venclová – telefon 327 710 146, e-mail venclova@mu.kutnahora.cz.

„Občané mají možnost nechat si každoročně zasílat „elektronickou složenku“ na e-mail. Pokud máte o tuto službu zájem, zašlete na kralova@mu.kutnahora.cz žádost o zasílání platebních podkladů,“ upozornila Alena Malichová, vedoucí oddělení daní a poplatků ekonomického odboru MěÚ Kutná Hora a doplnila, že další možností jak platit místní poplatky je platba prostřednictvím SIPO. V tomto případě je nutné dostavit se osobně na úřad a vyplnit žádost. K té je potřeba doložit jedno měsíční vyúčtování SIPO. Žádost je nutné podat nejpozději do 31. 7. 2021 pro platby v roce 2021.

Od příštího roku dojde ke zvýšení poplatků „za popelnice“ o sto korun. Rozhodli o tom zastupitelé při červnovém zasedání. Důvodem je nárůst cen za odvoz a likvidaci odpadu. Více přineseme v zářijovém vydání Kutnohorských listů.

red

Zavřít menu