Velikonoce ve Spolkovém domě a v kostele svatého Jana Nepomuckého se uskuteční již podruhé. Výstava Střípky velikonoční opět ve zkratce přiblíží předvelikonoční a velikonoční období s jeho nádhernými lidovými zvyky, obyčeji a základními svátečními předměty a atributy. Pomlázkování nabídne rukodělné dílničky, písničky a povídání, těšit se můžete i na varhanní koncert. ……………………….

1. – 30. dubna | STŘÍPKY VELIKONOČNÍ, velikonoční výstava v kostele sv. Jana Nepomuckého. Výstava naváže na podobnou výstavu vánoční; opět nám ve zkratce přiblíží předvelikonoční a velikonoční období s jeho nádhernými lidovými zvyky, obyčeji a základními svátečními předměty a atributy.

14. – 18. dubna | POMLÁZKOVÁNÍ, velikonoční program pro předškolní a školní děti s rukodělnými dílničkami, písničkami a povídáním.

19. dubna | SVÁTEČNÍ VARHANNÍ KONCERT, velikonoční koncert; výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu dřevěného betlému pana Duška.
.

Zavřít menu