Berlínské výstaviště ožilo minulý týden barvami celého světa. Konal se 48. ročník mezinárodní burzy cestovního ruchu, na kterém se prezentovalo více než 10 000 vystavovatelů ze 189 zemí světa. Souběžně probíhal také veletrh ITB Berlin Convention. V rámci doprovodného programu se mohli návštěvníci zúčastnit celé řady workshopů a debat k problematice cestovního ruchu. ………………………………………………………………. 
Kutná Hora se prezentovala v rámci expozice agentury CzechTourism ve spolupráci s AHR ČR 6. a 7. 3. 2014 na prestižním veletrhu ITB v Berlíně. Pro prezentaci jsme využili nabídku Asociace hotelů a restaurací České republiky, která dle předem stanoveného harmonogramu dala možnost svým členům a partnerům využít jednací prostor a pult v rámci expozice České republiky k prezentaci svých aktivit. Nabídku bylo možné využít díky spolupráci v rámci Fondu cestovního ruchu Města Kutná Hora. Kutnou Horu zastupovaly na veletrhu destinační manažerka Hana Musílková a Jana Mazáčková, zástupkyně kutnohorských ubytovacích zařízení. Zájem o Kutnou Horu jsme na stánku České republiky zaznamenali i přes fakt, že prezentační plocha poskytnutá AHR ČR byla poměrně malá a nevýrazná, spíš se jednalo o administrativní zázemí. Vyhledali nás i zástupci médií, kteří se chystají o Kutné Hoře uveřejnit články. Jako účelnější využití času na veletrhu se ukázalo aktivní kontaktování touroperátorů, jimž jsme představili naši destinaci a otevřeli otázku možné spolupráce. Na konci každého rozhovoru došlo k výměně kontaktů s příslibem, že destinační management připraví ve spolupráci s ostatními členy Fondu cestovního ruchu Města Kutná Hora nabídku spolupráce, kterou konkrétním subjektům následně zašle. Osloveny byly především subjekty evropské, některé z nich již uvažují o zařazení Kutné Hory do svého portfolia delší dobu, ale zatím nemají na „naší“ straně partnera (např. Frankenland Reisen). Zároveň jsme využili příležitost účasti na veletrhu k zásobení zahraničního zastoupení agentury CzechTourism pro Německo.
Destinační management hodnotí účast na veletrhu ITB Berlín jako velmi důležitou zkušenost. Na základě výměny kontaktů se otevírá celá řada možností spolupráce. Bohužel opakovaně jsme zaznamenali zklamání z toho, že Kutná Hora není prezentována žádnou agenturou nebo cestovní kanceláří s lokální působností, tedy nenabízí se ucelený produkt, který je možné „pouze“ přeprodat. Nutno říci, že jsme velmi postrádali zázemí zaštiťující instituce, kterou by měl být Středočeský kraj, nebo například sdružení měst České dědictví UNESCO. Ačkoliv destinační management s sebou přivezl omezený počet propagačních materiál Sdružení měst České dědictví UNESCO, rozhodně to nepokrylo potřebu a zájem ze strany návštěvníků. Zároveň touroperátoři projevili zájem o možné vytvoření produktu ve spolupráci se sdružením České dědictví UNESCO. Samostatná účast na veletrhu v Berlíně by byla pro malou destinaci, jakou je Kutná Hora velice finančně náročná, nicméně pokud by došlo k propojení sil s většími institucemi, jistě by měla účast na veletrhu ITB smysl po celou dobu jeho trvání. Malé povědomí o komplexní nabídce pro turisty v Kutné Hoře ji zbytečně činí „méně zajímavou“ především pro individuální turistiku, která je nosným tématem pro mnoho agentur – itinerář sestavený „na míru“, cykloturistika s vytýčenými trasami, poznávací zájezdy z hotelu v autobuse, nebo naopak cestování luxusní limuzínou – to jsou nosná témata nabídek zahraničních agentur.
Nutno také říci, že grafické pojetí expozice agentury CzechTourism působilo ve srovnání s ostatními státy velmi usedle a konzervativně, téměř jako panoptikum historických budov bez výrazného prvku prezentace. Velmi tak kontrastovala s nápaditým provedením expozic německých spolkových zemí a Nizozemska, nemluvě o Mexiku a státech Arabského poloostrova a obou amerických kontinentů. Oficiální závěrečná zpráva o letošním ročníku veletrhu uvádí, že jej navštívilo až 170 000 lidí.

Hana Musílková, destinační manažer

Zavřít menu