Na posledním zasedání Krajského zastupitelstva Středočeského kraje 15. února jsem byl jakožto zastupitel překvapen návrhem na rozšíření zásobníku investičních projektů o kofinancování výstavby sportovní haly v Hořovicích. Zastupitelům byl předložen návrh na kofinancování této akce ve výši 20 milionů Kč.

.
V této souvislosti bych čtenáře jako krajský a zároveň kutnohorský zastupitel rád upozornil na několik souvislostí a faktů: Situace Hořovic je, pokud jde o sportovní halu, naprosto stejná jako v Kutné Hoře. Hořovice podobně jako Kutná Hora postrádají sportovní halu s regulérními rozměry pro pořádání oficiálních utkání a turnajů v několika sportech. Město Hořovice podobně jako Kutná Hora připravují žádost o dotaci z programu MŠMT – Státní podpora sportu pro rok 2016 – Program 133510. Další zajímavá podobnost je politického rázu: Starosta Hořovic Peřina je náměstkem hejtmana Středočeského kraje za ČSSD (nevím, jestli pobírá dva platy z veřejných rozpočtů), místostarostka Kutné Hory Ing. Moravčíková je rovněž náměstkyní hejtmana. O ní je veřejně známo, že pobírá dva plné platy z veřejných rozpočtů. Je to přibližně 45 tisíc z rozpočtu Kutné Hory a nejméně 70 tisíc z rozpočtu kraje. Její kolegové z koalice v kutnohorském zastupitelstvu to ospravedlňují tím, že díky kontaktům a postavení na Kraji určitě získá pro Kutnou Horu krajské peníze a další výhody. Jak se ukazuje, získává peníze a výhody jenom pro sebe. Opravdovou ironií je to, že materiál na kofinancování haly v Hořovicích předložila právě náměstkyně hejtmana paní Moravčíková. Na můj oficiální dotaz při jednání krajského zastupitelstva „Proč Hořovice ano a proč Kutná Hora ne?“ odpověděla „Já samozřejmě bych si také přála halu financovanou Středočeským krajem v Kutné Hoře, ale bohužel, budeme žádat sami a platit sami.“ (To je doslovný výtah ze stenografického záznamu z jednání zastupitelstva). Tak tedy nevím, jak to naše kutnohorská koalice myslí se sportovní halou, když místostarostka nebyla schopná prosadit krajskou dotaci, dokonce o ni ani nezažádala a prosadila dotaci pro Hořovice, tedy město oproti Kutné Hoře poloviční. Nebo je to tak, že si za dva platy z veřejných rozpočtů dělá legraci nejenom z nás, ale i ze svých koaličních partnerů na radnici?

Ivo Šanc, zastupitel (Šance pro Kutnou Horu)

.

Zavřít menu