V posledních letech se objevil z hlediska ochrany zvířat proti týrání i z hlediska ochrany přírody nový problém. Jde o zvyk svatebčanů vypouštět v rámci obřadu (většinou před kostelem či jinou obřadní budovou) hejnko bílých či světlých holubů nebo hrdliček.

.
Ptáci bývají nakoupeni od chovatelů (inzeráty se objevují např. v časopise Fauna), v přenoskách přivezeni na místo obřadu a pak pro štěstí novomanželů a mír v jejich domácnosti vypuštěni „na svobodu“ (uvozovky jsou zde namístě, jak vyplyne z dalšího textu). Možností, které pak mohou nastat, je několik – začneme tou lepší: pokud jsou takto využiti poštovní holubi, ve velké většině případů se dokážou vrátit domů a žádnou újmu tedy neutrpí.
Na svatbách se ale vypouštějí často i okrasní holubi různých plemen – středozobí rejdiči, bubláci, pávíci, američtí kingové, benešovští selští holubi a další, případně i bíle zbarvené hrdličky chechtavé. V některých případech se podaří ptáky po vypuštění pomocí předloženého krmiva znovu pochytat, velmi často ale uletí. Tito ptáci strádají, protože si neumějí sami shánět potravu, slábnou a hynou, stávají se snadnou kořistí predátorů, čas od času je nálezci v zuboženém stavu přinášejí do útulků či záchranných stanic.
Útulky a záchranné stanice tak jsou zatěžovány péčí o nalezené vyčerpané holuby, pro něž se po ošetření jen těžko hledá umístění. Přeživší jedinci navyšují populaci městských holubů, kterých se pak obce obtížně zbavují.
Tuto praxi považuje Ústřední komise pro ochranu zvířat, která je poradním orgánem ministra zemědělství na úseku ochrany zvířat proti týrání, za zcela nepřijatelnou. Vypouštět holuby okrasných, navíc bíle či jinak světle zbarvených plemen bez schopnosti orientace, plemen špatně létajících (až kilogram vážící kingové), plemen s bohatými péřovými ozdobami (rousy, ocasy pávíků, chochol parukářů, stočené měkké peří kudrnáčů apod.) a plemen se zkráceným zobákem (rejdiči, rackové), která se ve volnosti neuživí, je možné považovat za týrání zvířat. Dochází přitom k porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve smyslu opuštění zvířete.
Při používání hrdliček chechtavých, exotických ptáků neschopných déle v naší přírodě přežít, jde navíc i o porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve smyslu záměrného rozšíření nepůvodního druhu.
Proto doporučujeme obcím a městům, pokud chtějí vyhovět snoubencům, kteří o tento u nás nezvyklý obyčej žádají, aby striktně trvaly na tom, že vypouštěni mohou být výhradně poštovní holubi, kteří mají výborné orientační schopnosti, velmi dobře létají, a tudíž je vysoce pravděpodobné, že se vrátí zpět ke svému chovateli. Apelujeme také na chovatele okrasných plemen holubů, aby k těmto účelům své svěřence neposkytovali.

Radim Fiala, předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat (ÚKOZ)

.

Zavřít menu