Starosta a místostarosta se setkal s občany nad otázkou stromů v městském prostoru

Obyvatelé Žižkova zareagovali na záměr vykácení kaštanové aleje v Tyršově ulici peticí proti masivnímu kácení stromů. Přestože odborné posudky vykácení jírovců doporučují a to včetně posudku Inspekce životního prostředí, která situaci přezkoumala na základě anonymního oznámení, starosta Ing. Josef Viktora už naplánované kácení pozastavil a svolal společně s Místostarostou Karlem Koubským st. setkání s občany, kde situaci kolem stromů v městském prostoru podrobně probrali.

Na setkání si si starosta také přebral petici, která mimo jiné požaduje pravidelné ošetřování stromů, které by dovolilo stromům lépe prospívat a nevedlo by k situacím kdy je stromy třeba kácet, protože jsou nebezpečné.

Z pohledu správy města je situace poměrně jednoznačná, veškeré posudky vykácení a náhradní výsadbu doporučují. Všechny posudky se shodují v tom, že stromy neprospívají a jsou v současném stavu nebezpečné. Někteří z obyvatel, kteří stojí za peticí, sice zpochybnili metodu posouzení, zároveň ale přiznali, že toto zpochybnění nevychází z odborné znalosti problematiky. Naopak i z publika zaznělo, že během sta let, tolik je přibližně jírovcům, se některé stromy které byly původně součástí volné krajiny dostaly do kontaktu se zástavbou města, můžeme říct, že město stromy dorostlo, a výsledné sousedství vytváří nepříjemné důsledky jak pro stromy, tak pro obyvatele města.

Kácení až posledním východiskem 

Občané města každopádně dali srozumitelně najevo, že o zachování vzrostlých stromů v Kutné Hoře stojí a chtějí, aby kácení stromů bylo vždy až tím posledním východiskem. Starosta Ing. Josef Viktora přislíbil, že se zasadí o nalezení prostředků v městském rozpočtu, které by umožnily pravidelnou péči o stromy.
Protože si velká část veřejnosti přeje v případě jírovců přeje co nejšetrnější postup, budou se kácet jen ty stromy, které zachránit nejde a u ostatních se provede prořez a pokus o záchranu. Tento postup neumožňuje náhradní výsadbu, která by nahradila současné stromořadí jako celek, ale je možné, že některé stromy se podaří zachránit.

redakce