Projekt „ Sociálně odpovědné municipality“ jehož se účastní také město Kutná Hora, přivedl účastníky na první studijní stáž do rakouského města Graz, hlavního města země Štýrsko a současně druhého největšího města Rakouska. ………………………………………………………………………………………………………………..

Odborný program byl rozložen do tří pracovních dnů, se zaměřením na obecně uplatňované přístupy k podpoře zaměstnanosti v Rakousku, postupy při sociálně zodpovědném zadávání veřejných zakázek, představení místních sociálních podniků s prezentací vlastních zkušeností a v neposlední řadě seznámení s aktivitami města Graz a malého města Gleisdorf v oblasti místní zaměstnanosti. Časově nabitý program přivedl zástupce dvanácti českých měst mimo jiné na zemský a městský úřad práce v Grazu, do sociálních firem BAN Gratz, ISOP, Chance B, Caritas,  a Carla, vždy s perfektně připravenou prezentací  a prohlídkou firemního zázemí. Česká expedice byla také přijata na radnici náměstkyní Martinou Schrotovou, zodpovědnou za sociální politiku, rodinu, děti a mládež.

Rakušané v Evropě vedou
Třídenní maraton studijní stáže byl zakončen blokem určeným k představení přístupu Rakouska  a města Graz k tématice sociálně zodpovědného zadávání veřejných zakázek, který byl ovšem využit k diskusi na zcela praktická témata všeho druhu, která provázejí Rakušany při snaze o snižování nezaměstnanosti. Pokud bych měl krátce shrnout dojmy z třídenního programu, bylo zajímavé  a inspirující, jak propracovaný přístup k řešení postupného zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných mají místní sociální firmy, které jsou na trhu ovšem většinou více jak dvacet let. Mají velmi rozličné zaměření, od výuky jazyků pro imigranty, péči o zdravotně či jinak postižené, přes sběr a třídění odpadů, vyklízení bytů a domů, až po nejrůznější sekond handy a prodej použitého zboží, vlastní truhlářské dílny apod. Ze všech návštěv zaznívala snaha o rovnoprávné postavení žen na pracovním trhu s cílem dosáhnout 50%. A pak ještě jeden poznatek – Rakušané, v tomto případě země Štýrsko, se snaží hájit region, svou zem, „své lidi“, snaží se aby neodcházeli za prací jinam a přitom svědomitě začleňují do tohoto procesu i imigranty. Mají například stejný problém jako my  – zaměstnat mladé středoškoláky, kteří nejdou na vysokou školu. Zdá se, že se jim celkově velmi daří, dlouhodobě vedou v celé Evropě s nezaměstnaností nepřevyšující 5%, byť mají samozřejmě problémů také dost. Je to však výsledek dlouhodobé, zodpovědné práce na poli sociální politiky a zaměstnanosti. Projekt financovaný z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, organizovaný firmou MEPCO, bude pokračovat studijními stážemi v Polsku a Holandsku.

Jiří Franc, místostarosta Kutné Hory

.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu