Koncem června vychází letošní druhé číslo časopisu Krásné město. Hlavním tématem se stali současní umělci, kteří jsou sice spjatí s Kutnou Horou, proslavili se však jinde. A je proto možné, že některé z nich Kutnohořané ani neznají… ………………………………………………………………………………………..

Jako první se čtenářům představuje Kateřina Ebelová, výtvarnice a galeristka. Žije sice v Praze, ale pochází ze slavné kutnohorské podnikatelské rodiny Krupičkovy. Druhým, koho redakce oslovila, je Michal Dlouhý, duchovní otec Četnických humoresek. Máte-li proto rádi detektivní příběhy z doby první republiky, neopomeňte si příspěvek M. Dlouhého přečíst. Z Kutné Hory také pochází operní pěvkyně a sólistka Jihočeského divadla v Č. Budějovicích Eva Štruplová. Čtenářům přibližuje nejen svou profesní kariéru, ale také vyjadřuje vztah k rodnému městu. Totéž platí i o výtvarníkovi Martinu Kurišovi, který působí jako pedagog na UJEP v Ústí n. L. Nejmladší z oslovených je Pavlína Štorková, herečka královéhradeckého divadla, která poskytla Krásnému městu rozhovor.

Časopis dále přináší první díl seriálu o stavebních aférách v Kutné Hoře. Číslo doplňují informace o nových expozicích ve Vlašském dvoře a Kamenném domě a vše uzavírá tradiční rubrika Kronika, zaznamenávající kulturní události Kutné Hory posledních měsíců. Nové číslo Krásného města, které si letos připomíná již 75. výročí svého založení, si lze koupit v Knihkupectví Kosmas nebo U Stříbrného groše.

Lukáš Provaz, ved. redaktor KM

.

Krásné město

 

.

Zavřít menu