Povolit eutanazii? Zakázat KSČM? Obnovit trest smrti? Znovu zavést povinnou vojenskou službu? Tyto a další kontroverzní etické otázky si kladli studenti českých škol v rámci vzdělávacího projektu Meze svobody / Free2Choose-Create, část jehož výsledků bude prezentována v pátek 13. března 2015 na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

.
Studenti GJO natočili celkem šest videoklipů, ve kterých si stanovili lidskoprávní dilemata a s otázkami na ně se obrátili na občany, jejichž výpovědi byly využity ve videoklipech. O tématu zákazu KSČM bude kolínský starosta Vít Rakušan diskutovat s představitelem Ústavu pro studium totalitních režimů, k tématu eutanázie se vyjádří lékař Pavel Kopelent a ředitelka kutnohorského sociálního centra domácí péče Patricie Daňková.

Meze svobody
Projekt Meze svobody / Free2Choose-Create, jehož celosvětový koncept vznikl v amsterodamském Anne Frank House, realizuje v ČR spolek Asi-milovaní i díky podpoře města Kutná Hora. Projekt dále podpořilo MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2014 a grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Vedle šesti prací Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře se do projektu dvěma videoklipy zapojili také studenti Základní školy Přibyslav, a v roce 2015 bude projekt realizován také na Základní škole Plaňany, na Gymnáziu v Chomutově a v ZŠ B. Němcové v Přerově.
Projekt Meze svobody si klade za cíl vést žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevů extremismu, který ohrožuje demokracii i osobní svobody každého jednotlivce. Projekt sleduje situace, kdy se proti sobě ocitají některá ze základních lidských práv a svobod (svoboda slova, vyznání, shromažďování apod.). Cílem projektu je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod a samostatného kritického myšlení.
Na samotném Gymnáziu Jiřího Ortena proběhl pololetní program v rámci politologických seminářů vedených Zdeňkem Maňákem a Vítem Rakušanem, který se stal součástí školního vzdělávacího programu školy.
Dosud natočené videoklipy lze nalézt na YouTube. Další veřejné prezentace proběhnou ve spolupráci s dalšími kutnohorskými školami a neziskovými organizacemi. Vyvrcholením projektu bude konference pro žáky a pedagogy, zapojené do projektu, 6.- 8. 11. 2015 v GASK v Kutné Hoře.

Dana Gabaľová

.

GJO projekt 2015

 

.

Zavřít menu