Druhý adventní víkend patřil Barborkám a Ambrožům, kteří zavítali do Českého muzea stříbra na Hrádek. Během víkendu se uskutečnil adventní trh, pro návštěvníky byla otevřena vánoční výstava „Hry a hračky našeho dětství“ se zvykoslovnou dílnou a nechyběl ani doprovodný program.

.
O ten se postarali žáci z hudebního sboru ZUŠ Kutná Hora a ZŠ Žižkov z Kutné Hory. V sobotu tak v 14.00 si mohli diváci poslechnout v hodovním sále Hrádku vánoční koledy, které zahráli a zazpívali žáci flétnového, akordeonového a houslového sboru ZUŠ. Po představení přišel na řadu průvod dětí – Ambrožů a Barborek, který přišel od chrámu sv. Barbory. Pro všechny kostýmované děti byla přichystána symbolická nadílka, kterou kolem 17. hodiny předal Mikuláš s čertem a andělem. Nejen mikulášská nadílka, ale i vánoční strom, který rozsvítil Mikuláš, rozzářil nejednu dětskou tvář.
I neděle nabízela návštěvníkům příjemnou adventní atmosféru. Ve zvykoslovné dílně si příchozí mohli vyrobit svícínek či šperk, nebo mohli nahlédnout do pernikářské dílny. Odpoledne vystoupili se svým vánočním příběhem a koledami žáci základní školy Žižkov. Jejich divadlo shlédlo téměř sto diváků. Adventní atmosféra přilákala na Hrádek celkem 754 návštěvníků, kteří si zakoupili vstupenku na vánoční výstavu a shlédli vystoupení. Řada návštěvníků, zejména cizinců, prošla pouze adventním trhem, proto reálná návštěvnost je odhadována na cca 1000 návštěvníků. Závěrem bych chtěla za naše muzeum poděkovat všem účinkujícím, řemeslníkům a médiím, kteří naši akci podpořili.

Kateřina Vavrušková, ČMS.

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu