Jako každoročně se i letos uskuteční v Kutné Hoře Tříkrálová sbírka. Koledníci vyrazí v sobotu 9. ledna v půl desáté dopoledne z chrámu svatého Jakuba a z katedrály Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci. Dary, kterými do sbírky přispějete, budou opět využity z větší části na dobudování Střediska Na Sioně.

.
Středisko Na Sioně poskytuje služby rodinám dětí se zdravotním handicapem a dalšími specifickými potřebami. Část získaných prostředků poputuje také na další služby charity určené dětem, lidem se zdravotním handicapem a dalším skupinám obyvatel. Malá část výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách.

(tz)

Zavřít menu