Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora oznamuje, že v souladu s ustanovením § 9, odstavec 6, písmeno a) zákona č.27412001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, v důsledku provádění plánovaných prací na (opravě, údržbě, revizích) vodovodní sítě dojde ve dnech 21. – 22. 1. 2016 od 21,00 hod. do 07,00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody na Kaňku.

.
Vodohospodářská společnost žádá odběratele o předzásobení domácností vodou, přerušení bude bez náhradního zásobení. V případě dotazů volejte na bezplatnou telefonní linku 800 505 585, nebo na dispečink společnosti 327 588 112,602 493 706.
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. se omlouvá svým odběratelům za způsobené potíže a děkuje za pochopení.

(tz)

.

Zavřít menu