Učitelky anglického jazyka trávily prázdniny anglické Richard Language College

Učitelky anglického jazyka ZŠ T.G.Masaryka Kutná Hora úspěšně absolvovaly metodologické kurzy výuky angličtiny v Richard Language College na jižním pobřeží Anglie. Mgr. Lenka Tvrdíková se zúčastnila kurzu “EFL Methodology in Practise for Young Learners”, ve kterém se seznámila s novými metodami a trendy při výuce angličtiny malých dětí.

Mgr. Kateřina Opočenská studovala “EFL Methodology in Practise for Learners Aged 10+”, jehož obsahem byly nejnovější trendy a postupy výuky angličtiny starších žáků. Mgr. Iveta Balánová absolvovala kurz zaměřený na metodologii integrace angličtiny a všeobecně vzdělávacích předmětů “CLIL Methodology in Practice”. Součástí kurzů byla návštěva výběrové základní školy “Queen’ s Park Primary School”, kde naše vyučující sledovaly místní žáky a učitele při práci.

Účast na kurzech byla pro všechny zúčastněné velice přínosná a inspirativní. Díky pobytu v cizojazyčném prostředí si osvěžily jazykové dovednosti potřebné pro kvalitní výuku. Velké díky patří rodině Galových za přátelské přijetí a zájem o konverzaci. Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

tisková zpráva

Zavřít menu