Uplynul rok a my jsme v Kutné Hoře znovu přivítali kamarády a jejich učitele a asistenty ze ZŠ při Jedličkově ústavu v Praze. Přátelství jsme navázali již před třemi lety a o vzájemném setkávání a obohacování pravidelně veřejnost seznamujeme a informujeme. ………………………………………………………………………………………………..

Dopoledne v 9.30 jsme již netrpělivě očekávali zmíněnou návštěvu. Po přivítání jsme předvedli hudební a taneční vystoupení pěveckého sboru Pastelka a žáci z rehabilitační třídy, za pomoci svých pedagogů a asistentů, zahráli pohádku O perníkové chaloupce. Kulturní část jsme zakončili společným zpěvem. Poté si zájemci prohlédli školní zázemí, keramickou dílnu a výstavu výtvarných a rukodělných prací našich žáků, která tvoří výzdobu na všech chodbách naší budovy. Když se všichni osvěžili a občerstvili, vydali jsme se na vycházku historickým centrem Kutné Hory. Návštěvníci z Prahy obdivovali Klášter sv. Voršily, Kamenný dům i Kamennou kašnu, Jezuitskou kolej i chrám sv. Barbory. Odtud nás převezl autobus k nově otevřené rozhledně na Kaňkovském vrchu. Zážitek z výhledu byl veliký! Velmi milá a příjemná byla nabídka bohatého pohoštění zdarma, dle vlastního výběru všech pozvaných a zúčastněných. Společné foto na závěr bude jistě ozdobou i připomenutím krásného setkání na jaře letošního roku, jak v prostorách kavárny na rozhledně, tak i naší školy. Další návštěva, tentokrát žáků ZŠ a PrŠ v Kutné Hoře, je již dnes naplánována na podzim příštího školního roku.
Naše škola by ráda vyjádřila poděkování za poskytnutí finanční podpory z grantu Města Kutná Hora. S touto pomocí jsme mohli zakoupit občerstvení, drobné dárky i vstupné do Chrámu sv. Barbory. Velký dík patří také zaměstnancům, vedení a majitelům nového areálu rozhledny u Havířské boudy, kteří k nám byli opravdu velmi vstřícní a umožnili, aby se všichni žáci ze ZŠ při Jedličkově ústavu dopravili na rozhlednu a poté se občerstvili v restauraci Havířská bouda.

Monika Vokounová, Základní škola a Praktická škola, Kutná Hora

.

Zavřít menu