Ře­di­tel­ství Gym­ná­zia Ji­ří­ho Or­te­na v Kutné Hoře ozna­mu­je smut­nou zprá­vu, že dne 7. května 2013 ve věku 88 let ode­šel pa­n profesor Jiří Zalužanský, do roku 1994 člen pedagogického sboru ústavu. Především jeho zásluhou a díky jeho zahraničním kontaktům byla navázána spolupráce s partnerskými školami v dánském Haslevu i anglickém Lincolnu, jež se úspěšně rozvíjí do dnešních dnů.

Narodil se roku 1925 v Kutné Hoře. V letech 1940–1944 studoval na obchodní akademii a po jejím absolvování byl až do Květnové revoluce totálně nasazen v ČKD Praha. Ve zmíněném podniku, nově již v jeho exportním oddělení, zůstal několik měsíců i po skončení druhé světové války. Poté v letech 1945–1946 studoval angličtinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a studia zakončil státní zkouškou. Od roku 1946 pracoval v exportním oddělení podniku Centrotex, kde mohl své jazykové znalosti uplatnit.

Padesátá léta přinesla do života Jiřího Zalužanského podstatnou profesní i životní změnu: Pět let pracoval jako dělník podniku Doly Kaňk. Teprve v 1956 se vrátil k administrativní práci. Nejprve se stal plánovačem Státních silnic Čáslav a v roce 1960 pak zaměstnancem investičního oddělení Okresní zemědělské správy Kutná Hora, kde rovněž mohl využít své znalosti jazyků. Od roku 1987 působil jako učitel a vychovatel na Střední zemědělské škole v Čáslavi.

V roce 1989 nastoupil Jiří Zalužanský na kutnohorské gymnázium jako profesor angličtiny. Po sametové revoluci organizoval zahraniční cesty pedagogů i studentů po Evropě. Především jeho zásluhou a díky jeho zahraničním kontaktům byla navázána spolupráce s partnerskými školami v dánském Haslevu i anglickém Lincolnu, jež se úspěšně rozvíjí do dnešních dnů.

V roce 1994 odešel prof. Zalužanský do důchodu. Nadále však zůstával s Gymnáziem Jiřího Ortena v kontaktu a jako hosta jsme jej do posledních chvil mohli vídat na nejrůznějších školních akcích.

Po­sled­ní roz­lou­če­ní se usku­teč­ní v úterý 14. května 2013 ve 12.30 ho­d. v ob­řad­ní sí­ni hřbi­to­va Všech sva­tých v Kut­né Ho­ře.

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

.

Zavřít menu