V Malíně při pietním shromáždění připomenuli výročí konce války a uctili oběti malínského masakru

Pietní shromáždění u příležitosti 74. výročí ukončení II. světové války a uctění obětí malínského masakru se konalo 8. května v Malíně za účasti představitelů Osadního výboru Malín, města Kutné Hory a malínských občanů. Při pomyšlení na události, které se tu 8. května 1945 udály, mrazí. Vražedné běsnění Němců na sklonku války krutě zasáhlo do života několika rodin. Při uctění památky obětí před domem, kde došlo k vyvraždění mužů před zraky jejich žen a matek, zazněly i úryvky ze svědectví paní Roubíčkové, členky Červeného kříže, která tehdy spěchala raněným na pomoc. Účastníci pietního shromáždění měli příležitost prohlédnout si dobové dokumenty a fotografie.

pra

Zavřít menu