Děti budou v areálu HZS v Kutné Hoře prokazovat své znalosti v poskytování první pomoci

Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků se uskuteční 10. května od 9.30 hodin v areálu HZS v Kutné Hoře. Soutěžit budou žáci ze základních škol a víceletých gymnázií okresu Kutná Hora, kteří budou ošetřovat realisticky namaskovaná poranění.

„Náhlé postižení zdraví je neočekávaná příhoda, která se může stát kdykoli, kdekoli a komukoli z nás. Umět poskytnout první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka,“ uvedla Michaela Němečková, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Kutná Hora s tím, že jako mimosoutěžní stanoviště bude dopravní výchova, kterou budou zajišťovat zástupci Policie ČR Kutná Hora. Na místě bude i výjezdové vozidlo Městské policie Kutná Hora.

Oblastní kolo soutěže HMZ se koná za finanční spoluúčasti Ministerstva zdravotnictví ČR, Oblastního spolku ČČK Kutná Hora a u příležitosti Světového dne Červeného kříže.

tz

Zavřít menu