V prostorách ČT pátraly děti ze Střediska Na Sioně po ztracené Áje od Maxipsa Fíka

V rámci letošního prázdninového týdne se klienti sociálně aktivizační služby vydali na výlet do Prahy na Kavčí hory. Zde na ně v prostorách České televize čekala interaktivní výstava o vzniku televizních pořadů. Jejich průvodcem se stal Maxipes Fík, kterému děti pomohly s hledáním ztracené parťačky Áji. I ve zbylých čtyřech dnech si deset účastníků prázdninového týdne ve Středisku Na Sioně užilo bohatý program.

Příměstský tábor s názvem Prázdninový prima týden 2023 se ve Středisku Na Sioně konal v posledním červencovém týdnu. Zúčastnili se ho klienti sociálně aktivizační služby, kteří docházejí do střediska v průběhu školního roku.

Na programu byly nejen tradiční akce, jako například návštěva kolínského plavečáku nebo výlet na výstavu do Prahy, tak i nové aktivity. Děti třeba vyjely na výlet do Zruče nad Sázavou. Dlouhá cesta vlakem byla pro některé zkouškou trpělivosti, ale návštěva Kolovratské věže a stezky rytíře Miloty jim to bohatě vynahradila. V rámci výstavy kolínského muzea o světle a svítidlech si zase zvládly vyrobit lucerničku do okna.

Děti si z prázdninového týdne odnesly nejen spoustu zajímavých zážitků, ale vyzkoušely si i dovednosti nezbytné pro běžný život – objednání jídla v restauraci, cestu vlakem, návštěvu výstavy, krátký rozchod v cizím městě, rukodělné aktivity apod. Nejdůležitější byla pro klienty možnost vyzkoušet si, jak zvládnou fungovat v kolektivu různě starých dětí.

Občas to sice nebylo jednoduché, ale dětem se na prázdninovém týdnu líbilo. S klienty pomáhali pracovnicím střediska speciálně proškolení dobrovolníci, kterým tato práce přinesla cenné zkušenosti do dalšího života. Dobrovolnice Adélka k táboru řekla: „Mám radost, když jsem v takovém skvělém kolektivu a mohu třeba i pomoct. Opravdu mi to dodává energii.“

Prázdninový týden byl financován z grantu města Kutná Hora.

tz

Zavřít menu